• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Bestuursmededeling – Oktober 2016

Nhenk-2a het vertrek van Tudor Mastwijk PD2MAC als hoofdredacteur van CQ-PA is er een vacature ontstaan.
Henk Smits PE1KFC heeft zich voor deze vacature bij het bestuur gemeld.
Het bestuur is verheugd dat Henk bereid is het hoofdredacteurschap van Tudor over te nemen en neemt zijn kandidatuur met beide handen aan.
Wij zijn bijzonder tevreden over zijn werk als redactiesecretaris en zijn ervan overtuigd dat hij als hoofdredacteur uitstekend zal functioneren.
Wij wensen Henk veel plezier en succes toe als hoofdredacteur van CQ-PA en hopen op een lange en plezierige voortzetting van de samenwerking.

Namens het bestuur,

Floris Wijnnobel PA1FW
Voorzitter VRZA

Comments are closed.