• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Informatie over PI7QHN gezocht…….

Het gaat om het PI7QHN baken op 432 MHZ

Wie beheert het PI7QHN baken en pleegt het onderhoud?

Arie Bol PA0QHN (SK) heeft in zijn actieve periode meerdere bakens op UHF en SHF ontwikkeld en in Zandvoort opgesteld.  Helaas is Arie op 30 december 2004 overleden en zijn de bakens door anderen lange tijd onderhouden en in de lucht gehouden. Nog steeds zijn het 23 cm. en 70cm baken actief. Op 70 cm is het baken defect geraakt en is het al jaren heel zacht bij mij te horen.

Voor diegene die het baken nog wel kunnen ontvangen is het duidelijk dat de ontwikkeling van dit 70 cm baken al lang geleden is. Het zend de locator nog in het oude QRA locator systeem, CM53b.
Wat ik heb begrepen is dat amateurs PI7QHN na de veranderde regelgeving voor onbemande stations hebben geregistreerd.

Het is onduidelijk waar het baken is opgesteld. Het is bekend dat door wensen en eisen van gebouwbeheerders er verplaatsingen zijn geweest.  De opgegeven locator lijkt niet in overeenstemming met de werkelijke locatie. Het baken wordt de laatste jaren nauwelijks meer gespot.  Er is iets wezenlijks mis. Het lijkt erop dat er geen antenne of eindtrap meer is, of defect is.   Tijd dus om dit stukje nalatenschap van een alom breed gerespecteerd amateur nieuw leven in te blazen.

Daarom deze oproep.

Wie is bekend met de huidige plaats van het 432MHz baken?

Wie weet wie de huidige beheerder van het baken is en heeft daar contactgegevens van?

Vragen en nasporingen de afgelopen twee jaar hebben in de regio Kennemerland niets opgeleverd.
E-mails aan voormalig bekende beheerders zijn nooit beantwoord.

Ik heb de intentie om te onderzoeken of het mogelijk is dit baken om te bouwen naar een baken met PI4 modulatie en systeem.
Hierdoor kan het weer een zeer waardevol propagatie baken worden en blijft het nalatenschap behouden.

73, Peter PA2V

E-mail: peter

Comments are closed.