• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Certificaten

VRZA certificaten programma

PDF documents in:
English     Deutsch     Francais     Espagnol

Door de Vereniging van Radio Zend Amateurs (VRZA) wordt een zevental certificaten uitgegeven.
Deze zijn door zend- en luisteramateurs aan te vragen.
Op alle VRZA certificaten zijn algemene regels van toepassing welke onderaan deze pagina zijn opgenomen.
Voor elk certificaat zijn er specifieke voorwaarden die bij het betreffende certificaat staan vermeld.

De VRZA certificaten zijn:

Awards

Divisional Award

Voorwaarden:
QSL’s van verbindingen gemaakt vanaf 23 november 1986 met verschillende clubstations van de VRZA:
Binnen Nederland op HF: 15 stations
Binnen Nederland op VHF en hoger; 10 stations
Binnen Europa op HF; 8 stations
Buiten Europa op HF; 4 stations
Binnen Europa VHF en hoger; 4 stations
Buiten Europa VHF en hoger; 2 stations.

Tijdens de elk jaar te houden VRZA -QSO-party gelden afwijkende regels. Dit wordt ruim van te voren bekend gemaakt en er wordt dan een aantekening op het certificaat gemaakt.

De geldige clubstations zijn:

PA6VRZ/A PI4ADH PI4AML PI4AVG PI4ARL PI4CQP/A
PI4DBO PI4DHG PI4DUI PI4EDE PI4EHV PI4EMN
PI4FLD PI4GN PI4HVB PI4JUT PI4KEI PI4KGL
PI4LMW PI4PLM PI4RMB PI4RYM PI4SDH PI4TWN
PI4UTC PI4VGZ PI4VLA PI4VNL PI4VPO PI4VRL
PI4VRZ/A PI4WBR PI4YSM PI4YSS PI4ZLB PI4ZWN
[Divisional Award]


[Locator Award]

Locator Award

Voorwaarden:
QSL’s van tenminste 10 verschillende locator-vakken, zoals JO33, JO35, FM43, enz.
Verbindingen dienen op de VHF(vanaf 2m) en/of de hogere frequentie-banden te zijn gemaakt.
Er zijn “gouden” zegels beschikbaar voor 20, 30, 40, 50, 75 en 100 locator-vakken.


VHF-50

Voorwaarden:
QSL’s van VHF-verbindingen(vanaf 2m) met 25 stations op een afstand van tenminste 40 kilometer én tenminste 25 stations op een afstand van minimaal 400 kilometer.

[VHF-50 Award]


[WAC Award]

Worked all continents

Voorwaarde:
QSL’s van elk van de zes wereldcontinenten: Afrika, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië.


Worked all provinces

Voorwaarde:
Eén QSL van elk van de twaalf Nederlandse provincies:

DR = Drente FL= Flevoland FR = Friesland
GD = Gelderland GR = Groningen LB = Limburg
NB = Noord-Brabant NH = Noord-Holland OV = Overijssel
UT = Utrecht ZH = Zuid-Holland ZL = Zeeland

De clubstations PI4VRZ/A en PI4CQP/A mogen worden gebruikt als vervanging voor een missende provincie.

[WAP Award]


[WPFX Certificaat]

Worked prefixes VHF

Voorwaarden:
QSL’s van VHF-verbindingen met andere amateurstations met verschillende prefixen (PAØ, PA2, PEØ, PE1, PDØ, PD1 enz.).
Basiscertificaat voor 30 verschillende prefixen.
Zegels voor 50, 75, 100 en 150 verschillende prefixen.


Worked all Netherlands

HF-LF-MIXED

WORKED ALL NETHERLANDS BASIS AWARD.
Voor dit basis award moet men met 250 verschillende Nederlandse QTH locators een verbinding hebben gemaakt of geactiveerd. Europa 200, DX 100.

WORKED ALL NETHERLANDS BRONZE AWARD.
Voor dit bronzen award moet men in het bezit zijn van het basis award en met 500 verschillende Nederlandse QTH locators een verbinding hebben gemaakt of geactiveerd, dit is inclusief de 250 QTH locators voor het basis award. Europa 400, DX 200.

WORKED ALL NETHERLANDS SILVER AWARD.
Voor dit zilver award moet men in het bezit zijn van het bronzen award en met 750 verschillende Nederlandse QTH locators een verbinding hebben gemaakt of geactiveerd, dit is inclusief de 500 QTH locators voor het bronzen award. Europa 600, DX 300

WORKED ALL NETHERLANDS GOLD AWARD.
Voor dit gouden award moet men in het bezit zijn van het zilver award en met 1000 verschillende Nederlandse QTH locators een verbinding hebben gemaakt of geactiveerd, dit is inclusief de 750 QTH locators voor het zilver award. Europa 800, DX 400

VRZA WORKED ALL NETHERLANDS TROPHY.
Voor deze gratis trophy moet men in het bezit zijn van het gouden award en met 1200 verschillende Nederlandse QTH locators een verbinding hebben gemaakt of geactiveerd, dit is inclusief de 1000 QTH locators voor het gouden award.
Verder dient men minimaal in het bezit te zijn van 6 VRZA certificaten (awards of activiteiten certificaten) Europa 900, DX 500.
Voor Europese en DX stations geldt verder, dat men in het bezit moet zijn van het VRZA WAP en het DIVISIONAL certificaat.

[Worked All Netherlands Award]
De trophy wordt uitgereikt op de algemene vergadering of tijdens een speciale activiteit van de VRZA.VHF-UHF-SHF

Nederland Europa DX
Basis award 200 QTH locators 100 50
Bronze award 400 QTH locators 175 90
Silver award 600 QTH locators 250 120
Gold award 800 QTH locators 300 140
Trophy 900 QTH locators 350 150

Verder dezelfde regels als voor HF-LF-MIXED.

Algemene regels voor de Worked All Netherlands Awards

Datum van ingang is 1 Januari 2006.
Deze awards zijn aan te vragen door alle zend- en luisteramateurs na het voldoen van de gestelde eisen.
Geldig zijn alle sub locators(b.v.JO33AA) op het vaste land binnen de Nederlandse grenzen. Geldig zijn alle sub locators van alle eilanden binnen de Nederlandse grenzen.
(Eilanden zijn stukken land die zijn omringd door water, maar niet door hoog water overspoeld worden.)
Geldig zijn die verbindingen waarvan het gegeven rapport door het tegen station is herhaald, (b.v. PA0Q de PA1Q uw rapport 5-9. PA1Q de PA0Q bedankt voor de 5-9 u bent 5-5. PA0Q de PA1Q bedankt voor de 5-5.) , en waarvan de QTH locator door het tegenstation is bevestigd.
Voor deze awards zijn zowel de gewerkte als de geactiveerde Nederlandse locators geldig.
Gewerkte locator is de locator van uw tegenstation.
Geactiveerde locator is de locator waar u zich bevindt op het moment van de verbinding. (Het is dus mogelijk om met 1 Qso 2 locators aan je lijst toe te voegen n.l. de ontvangen en de gegeven QTH locator.)
Het is verboden om locators te activeren die zich bevinden in niet openbare natuurparken (b.v.Rottumerplaat) of op particulier terrein, zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder of eigenaar.
De plaats waar de antenne zich bevindt is bepalend voor de QTH locator, niet de plaats van de operator.
De awardaanvraag dient te geschieden via het officiële VRZA W.A.N.Locator awardboek.
De daarin aanwezige lijsten dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld en bij aanvraag van een award naar de award manager te worden toe gestuurd.
Het W.A.N.Locator awardboek wordt te samen met het award terug gestuurd.
De certificaten kunnen ook worden aangevraagd door luisteramateurs.
Luisteramateurs kunnen geen QTH locators activeren.
Contacten via repeaters zijn niet geldig.
Qsl kaarten zijn niet verplicht.
De bijdrage voor elk award wordt vermeld onder “Algemene regels voor alle VRZA certificaten”.
Indien men niet in staat is om de trophy tijdens de uitreiking op te halen of te laten halen, kan men de award manager verzoeken om deze trophy per post te versturen. De te maken porto kosten moeten vooraf worden betaald aan de award manager.

Algemene regels voor alle VRZA certificaten:

 • De certificaten kunnen worden aangevraagd door zendamateurs en door luisteramateurs
 • Aanvragen moeten de volgende gegevens bevatten:
  roepnaam, tegenstation, datum, band, mode en RS(T)-rapport.
  Voor het VHF-50 certificaat bovendien het QTH en de WW-locator vermelden.
  Voor het Locator Certificaat ook de eigen WW-Locator vermelden.
 • Verbindingen gemaakt via REPEATERS zijn niet geldig voor VHF/UHF-certificaten.
 • Verbindingen gemaakt via AMATEURSATELLIETEN, zoals OSCAR enz., zijn slechts geldig wanneer alle opgevoerde verbindingen via amateursatellieten zijn gemaakt.
 • Verbindingen gemaakt in PACKET zijn geldig wanneer het directe verbindingen (via de converse-mode) betreft. De node dient daarbij te worden opgenomen bij de aanvraag (bijv. PA3ETD@PI8FWD@PI8VNW-9)
 • Alle verbindingen moeten vanuit hetzelfde QTH (+/- 25 km) zijn gemaakt
 • Aanvragen moeten in alfabetische volgorde worden gemaakt, voor WAP is dat de provincie volgorde, voor het locator certificaat in volgorde van locator, bij WPFX in alfabetische volgorde van de prefixen.
 • De bijdrage voor elk certificaat is € 5,00 US $ 6,00 of 6 IRC’s.
 • De bijdrage voor elk zegel is SAE + postzegel van € 0,50, 1 IRC of: US $1,00.
 • QSL-kaarten behoeven niet te worden ingezonden: een GCR-lijst, ondertekend door twee gelicenseerde amateurs is voldoende. Bij twijfelgevallen behoudt de award-manager zich het recht voor om alle QSL-kaarten van de betreffende verbindingen ter inzage op te vragen.

Aanvragen kunnen worden gericht aan:

R.G. Haller
Awardmanager VRZA
Middelweg 22
1716 KC  Opmeer

 

Email: awards@vrza.nl

Comments are closed.