• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

LOTW Off-line

LOTW Off-line
Logbook of The World (LoTW) heeft een statusmonitor. De status van het systeem wordt in realtime
weergegeven en beschikbaar, zodat alle gebruikers snel kunnen zien wat er gebeurt met de online
opslagplaats van QSO’s (verbindingen) en QSL’s (bevestigingen).
De LoTW-statusmonitor laat in één oogopslag zien of het systeem aan staat, gepauzeerd is of uit is;
algemene uptimestatistieken en snelle statistieken. Een groene status betekent dat alle systemen
werken, een rode status betekent dat het systeem is uitgeschakeld en een zwarte status betekent
dat het systeem is gepauzeerd. De monitor geeft de algehele uptime weer van de afgelopen 24 uur,
de afgelopen 7 dagen en de afgelopen 30 dagen, evenals de meest recente downtime.
Onderstaande plaatje laat zien dat LOTW in de loop van 15 mei is uitgeschakeld of off-line is.
Dit is te volgen op: https://status.lotw.arrl.org/

 

Op de website van de ARRL staat het volgende (vertaald uit het Engels).
Bijgewerkt 5/17/2024
Sommige leden hebben gevraagd of hun persoonlijke informatie op een of andere manier in gevaar is
gebracht. ARRL slaat nergens creditcardgegevens op in onze systemen, en we verzamelen geen BSN-
nummers. Onze ledendatabase bevat alleen algemeen beschikbare informatie zoals naam, adres en
roepnaam, samen met ARRL-specifieke gegevens zoals e-mailvoorkeuren en lidmaatschapsdata.
Origineel verhaal hieronder:
5/16/2024
We zijn bezig te reageren op een ernstig incident waarbij toegang is verkregen tot ons netwerk en de
systemen van ons hoofdkwartier. Verschillende diensten, zoals Logbook of The World® en het ARRL
Learning Center, zijn getroffen. Het herstellen van de toegang heeft onze hoogste prioriteit en we
werken samen met externe experts om het probleem op te lossen. We stellen uw geduld op prijs.
Dit verhaal zal worden bijgewerkt met nieuwe ontwikkelingen.
We zullen geduld moeten hebben radiovrienden en hopen dat de schade meevalt.
73, Jaap Verheul PA3DTR

Gust Mariens, Oud Voorzitter en mede oprichter van de VRA overleden.

SK ON7GZ Gust Mariens.
Dinsdag 7 mei, vernamen wij  het plotselinge overlijden van ON7GZ, Gust Mariens. Gust werd geboren op 11 mei 1943 te Mechelen en overleed er op 5 mei 2024. Gust was medestichter van VRA in 1998 bij het samensmelten van VRB en VVRA. Hij werd meteen ook de voorzitter van VRA en bleef deze functie waarnemen tot 2022. Daarna werd hij erevoorzitter van VRA. Gust was een gedreven persoon die altijd alles tot in de puntjes geregeld wilde hebben. Ook op de vergaderingen met BIPT verdedigde hij steeds de radioamateurs en hun belangen. Hij was ook een voorvechter voor de novice licentie. Een aantal jaren verzorgde hij het tijdschrift “RadioAmateur” en ook “Informatief” was van zijn hand. Het versturen van “RadioAmateur” via email was ook een van zijn realisaties. Hij was ook een grote steun voor de uitzendploeg van ON4VRA waar hij jaarlijks zijn nieuwjaarsinterview kreeg.
Gust zorgde ook voor goede betrekkingen met UFRC in het Franstalig landsgedeelte en met de VRZA in Nederland.
Gust werkte ook mee aan de oprichting van EURAO, waar hij jaren in het bestuur heeft gezeten.
Bijna jaarlijks was hij ook te vinden op Ham Radio in Friedrichshafen waar hij VRA en EURAO vertegenwoordigde.
Het bestuur van de VRZA wenst de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
De afscheidsplechtigheid heeft plaats op dinsdag 14 mei 2024 om 11 uur in de stedelijke aula,
aan de Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen. Samenkomst in de aula vanaf 10.45 uur.

Op de website van de VRA is het  mogelijk om een rouw register te tekenen, dit om het verlies voor de nabestaanden iets dragelijker te maken.  Klik hier om het rouw register te tekenen.

International Museum Ships weekend 1 en 2 junt 2024

Abraham Crijnssen aan de kade van Het Marinemuseum in Den Helder
In het eerste weekend van juni doet de MARAC (Marine Radio Amateur Club) voor de 2e maal vanaf de voormalige Tweede Wereldoorlog mijnenveger Abraham Crijnssen,  mee aan het  MUSEUM SHIPS WEEKEND EVENT.
We gebruiken dan als roepnaam PA38AC.

zie: https://www.tracesofwar.com/articles/2728/Escape-of-Hr-Ms-Abraham-Crijnssen.htm
Hier is  een video met het onvoorstelbare verhaal van de ontsnapping:
Het bijzondere verhaal van de Abraham Crijnssen – Marinemuseum

De Abraham Crijnssen is gerestaureerd en ligt afgemeerd aan de kade bij het Marine Museum in Den Helder.
Dit jaarlijks terugkerende event wordt georganiseerd door “The Battleship New Jersey Amateur Radio Station Group” zie voor deelnemende Stations :    Battleship New Jersey ARS – Museum Weekend Event (nj2bb.org)

Let wel, dit is geen contest maar een FUN Event zoals dit in de VS wordt genoemd!

Voor dit weekend zoeken we nog enkele operators.
We zullen met twee stations actief zijn vanaf de Abraham Crijnssen, in verschillende modes, gebruik makend van moderne transceivers vanuit de voormalige radiohut en de naastgelegen kaartenkamer.

Er wordt een EndFed gespannen over het schip en een verticale antenne achter op het schip.

Abraham Crijnssen gecamoufleerd als een tropisch eiland.

Ook als bezoeker is het mogelijk om de apparatuur te bedienen. Volgens afspraak met het Marine Museum zullen we ons hierbij houden aan de opening’s en sluitingstijd van het museum. Dit is van 10.00 tot 17.00! Heeft u interesse om als operator mee te doen op een van de dagen, zaterdag 1 of zondag 2 juni, meldt u dan aan via email: maracradio@gmail.com

Namens het bestuur van de MARAC, wordt uw deelname of bezoek, zeer op prijs gesteld.

Hans PC4E
Voorzitter MARAC

De VRZA heeft een vertrouwenspersoon benoemd!

De VRZA heeft, na de benoeming van ondergetekende op de ALV van 13 april j.l. een vertrouwenspersoon, een persoon in de VRZA aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan.
Graag geef ik daarop een toelichting.

Het grotere geheel

Het hebben van een vertrouwenspersoon is onderdeel van een groter geheel. Het begint met het standpunt of een verklaring dat je als vereniging ongewenst gedrag niet accepteert. Ongewenst gedrag moet je dan duiden. Wat is dat? Het beste kan ik dan voorbeelden noemen:

  • Pesten: Herhaaldelijk kwetsend gedrag gericht op een persoon met als doel die persoon schade toe te brengen, zowel fysiek en/of emotioneel.
  • Discriminatie: Het onrechtmatig behandelen van mensen op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, enzovoort.
  • Intimidatie: Het veroorzaken van angst, bedreiging of ongemak bij anderen door middel van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
  • Ongepast taalgebruik: Het gebruik van beledigende, discriminerende of kwetsende taal.
  • Seksuele intimidatie: Ongewenst seksueel gedrag dat als bedreigend, beledigend of vernederend wordt ervaren.
  • Diefstal: Het onrechtmatig nemen van eigendommen van anderen.

 

Mijn ervaring is dat de voorbeelden vaak op de achtergrond blijven, maar er wel een duidelijk beeld ontstaat over ‘wat we niet willen’. Het helpt om dan ook aan te geven wat wél wenselijk is en dat is:

in een veilige open omgeving respectvol met elkaar de radiohobby uitoefenen en beleven.

Daarnaast moet de vertrouwenspersoon een duidelijk mandaat hebben. Wat verwacht de vereniging wél en niet van hem of haar? Zo’n leidraad of protocol moet openbaar zijn (ook voor mensen buiten de vereniging). Dat is er nu nog niet, maar daar ga ik met het bestuur wel aan werken de komen de weken.

Inschakelen

Dan over de situatie dat de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Mijn taak is in de eerste plaats om als gelijkwaardige gesprekspartner, te horen wat er aan de hand is.

  • helpen ongewenst gedrag te stoppen
  •  een slachtoffer bij te staan
  • Een vertrouwenspersoon is dus geen doorgeefluik naar het bestuur en werkt vaak achter de schermen in vertrouwelijkheid. Anders gezegd: ik heb een geheimhoudingsplicht over wat mij in vertrouwen wordt verteld. Een vertrouwenspersoon kan wel in overleg en na instemming vooraf van een melder het bestuur informeren en zo nodig overleggen.

Daders

Wat dan met de daders? Bij strafbare feiten hebben we daar instanties voor . Via aangifte bij de politie kan een zaak dan bij justitie komen. Bij ongewenst gedrag waar geen aangifte van wordt gedaan, of los daarvan, zou er ook een klacht kunnen worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur heeft mogelijkheden om het lidmaatschap van een dader of daders te beëindigen (royement). Ik zou daar eerst de statuten en het huishoudelijk reglement op na moeten lezen hoe dat dan exact hoort te gaan.
Ik hoop trouwens ook dat zulke stevige maatregelen niet nodig zullen zijn, want dat is nogal wat.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Bij andere organisaties en verenigingen gaat men inmiddels verder. Er is zijn voorbeelden waar een verklaring van medewerkers wordt gevraagd die moet worden ondertekend. Ook loopt op veel plaatsen de discussie of leden op sleutelposities niet een VOG moeten hebben. Dat is binnen de VRZA niet het geval en er zijn ook geen plannen dit te gaan doen.

Waar het om draait

Ik denk dat je het uiteindelijk niet moet zoeken in een gewichtige functionaris, papier en regels, maar dat je regelmatig moet uitleggen waarom je ongewenst gedrag niet pikt als club. De kernboodschap moet je blijven herhalen zodat iedereen ‘bij de les blijft’:

Ongewenst gedrag beschadigd mensen die het overkomt met verschrikkelijke gevolgen, is heel erg nadelig voor de vereniging, en leidt tot het zoekraken van de aansluiting met de maatschappij.  Dat willen we dus niet. Uit het applaus dat volgde toen ik dit uitsprak op de ALV maak ik op dat die kernboodschap breed wordt gedragen.

Hoe kom ik in contact?

Ik ben per email bereikbaar pa3dtr@hetnet.nl wanneer ik een email ontvang waarin een verzoek wordt gedaan zoek ik samen met de melder naar een plaats/ wijze en moment voor een eerste gesprek. Er is dan eerst een geduldig oor om te luisteren. Samen bespreken we daarna hoe verder.

Uiteraard zijn het bestuur en ondergetekende bereikbaar bij vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit bericht.

73, Jaap Verheul PA3DTR