• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Privacyverklaring

De veiligheid van jouw persoonsgegevens

We nemen de veiligheid van jouw persoonsgegevens erg serieus. We zorgen voor passende beveiliging, dit doen we onder andere door middel van HTTPS, encryptie, wachtwoorden en organisatorische maatregelen.

Doel van de verwerking

Jouw IP-adres verwerken we om de goede werking van de website en e-mail server te waarborgen.

Jouw e-mail adres verwerken we om jou de e-mails te sturen waar je toestemming voor verleend hebt.

De overige gegevens verwerken we als onderdeel van het lidmaatschap of andere overeenkomst met de vereniging en de daaruit voorvloeiende wettelijke verplichtingen.

De verwerking van jouw persoonsgegevens

Als bezoeker verwerken wij jouw IP adres. Als gebruiker van diensten verwerken we jouw e-mail adres. Van leden verwerken wij: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, geboortedatum, callsign, e-mailadres, betaalhistorie.

Uitwisselen van jouw persoonsgegevens

Als je lid bent, kunnen met jouw toestemming jouw persoonsgegevens uitgewisseld worden met het Dutch QSL bureau. Tevens worden ten behoeve van te ontvangen betalingen jouw gegevens uitgewisseld met een bank.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van je hebben, en wat wij daarmee doen
  • inzage in de persoonsgegevens die we van je hebben
  • het corrigeren of laten corrigeren van fouten
  • het verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemmingen
  • bezwaar maken tegen het gebruik

Identiteit en kontaktgegevens

Met vragen of opmerkingen over jouw persoonsgegevens kun je terecht bij:

Vereniging van Radiozendamateurs
Middelweg 22
1716KC Opmeer

KvK 40023496

Of via email secretaris@vrza.nl

Klacht indienen

Indien je vind dat wij jouw gegevens niet op de juiste manier verwerken, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

versie: 19-mei-2018

Comments are closed.