• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Radiozendamateur markt tijdens de DNAT !!!

Informatie over de radiozendamateur markt in de kasteeltuin op zaterdag 28 augustus 2021.

Elk jaar komen er in Bad Bentheim weer duizenden zendamateurs met hun familieleden naar de DNAT, wij hopen ook u allen weer te zien dit jaar.
Radiozendamateurmarkt in de kasteeltuin.
Een royale bus- en personenauto parkeerplaats onder aan de kasteelmuur van de burcht Bad Bentheim staat de standhouder en bezoekers ter beschikking.
Open voor bezoekers.
In de kasteeltuin van Bad Bentheim vindt op zaterdag 28 augustus een
radiozendamateurmarkt plaats, de markt is voor bezoekers open van 08.00 bis 15.00 uur.
De toegang is gratis voor bezoekers.
Om drukte bij de ingang te vermijden, zullen we geen entree geld heffen, in plaats daarvan
zullen we met een collectebus voor giften rond gaan. Op deze manier kunt U laten zien hoe U
onze inzet waardeert, zodat we ook de komende jaren weer een DNAT organiseren kunnen.
Wij verzoek alle bezoeker zich aan de op dat moment geldende corona regels te houden.
Aanmelden voor standhouders.
Voor handelaren is het noodzakelijk zich vooraf aan te melden ! flohmarkt@dnat.de
Gaarne zo vroeg mogelijk aanmelden, de beschikbare ruimte is beperkt.
Let op: de standhouders moeten hun eigen tafels en bescherming tegen het weer meebrengen.
Wij gaan er van uit de standhouders hun tafels naast hun voertuig op stellen.
Indien u spanning nodig bent, dient u zelf voldoende verlengkabel mee te nemen.
De volgende gegevens hebben wij nodig van U als standhouder:
Uw naam, uw adres, de noodzakelijke te gebruiken tafellengte en of u spanning nodig hebt.

Nu is Zonnecyclus 25 dan toch echt begonnen!

Op 3 juli produceerde nieuwe zonnevlek AR2838 de eerste X-klasse zonnevlam sinds sept. 2017. NASA’s Solar Dynamics Observatory registreerde de extreme ultraviolette flits.

Een puls van X-stralen ioniseerde de top van de atmosfeer van de aarde, waardoor een korte golf radio black-out ontstond boven de Atlantische Oceaan: black-out kaart. Zeelieden, piloten en radioamateurs hebben misschien ongewone propagatie-effecten onder 30 MHz net na 1429 UT opgemerkt. Ondergetekende merkte enkele minuten een radio ‘black-out’, tijdens de Marconi Mermorial CW Contest op de korte golf.

X-flares zijn de sterkste soort zonnevlammen. Ze zijn meestal verantwoordelijk voor de diepste radio ‘black-outs’ en de meest intense geomagnetische stormen. Dit is de eerste X-flare van de jonge zonnecyclus 25. Er liggen er meer in het verschiet. Tijdens de vorige zonnecyclus (zonnecyclus 24) produceerde de zon er 49. Voorspellers denken dat zonnecyclus 25 minstens zo actief zal zijn. We kunnen dus nog tientallen X-flares verwachten als de zon het zonnemaximum nadert in het jaar 2025.

Gisteren barstte dus zonnevlek AR2838 door het oppervlak van de zon en ontketende prompt de sterkste zonnevlam in 4 jaar, een explosie van X1,5-klasse. Zo snel als hij verscheen, is de zonnevlek alweer verdwenen. Op 4 juli draaide hij over de noordwestelijke rand van de zon, en de komende twee weken zal hij de achterkant van de zon passeren. Als AR2828 zichzelf in stand houdt, zal hij eind juli weer roteren in het zicht van de aarde.

De X-flare van 3 juli deed iets zeldzaams. “Hij verstoorde al mijn instrumenten”, zegt Rob Stammes, die een observatorium voor ruimteweer op de Lofoten in Noorwegen beheert. De vlam veroorzaakte een radio-uitbarsting, een ionosferische storing, een golf van elektrische stromen in de grond, en een afbuiging van het plaatselijke magnetische veld van het observatorium. Dit alles is te zien in de onderstaande grafiek.

Op al zijn instrumenten een effect van een grote uitbarsting van de zon. Een plotselinge ionosferische storing op de VLF-band, de eerste in vele jaren. Een radio-uitbarsting op de korte golf en de VHF-ontvangers. Op de magnetische declinatie en grondstroom een opvallende verstoring, door straling en dat is zeldzaam.

Bron: https://spaceweather.com/

73, Jaap Verheul PA3DTR

Resultaat van de op 3 juli afgenomen N en F examens.

20 nieuwe N-amateurs, 9 nieuwe F-amateurs bij de examens op 3 juli.
“Voor het F-examen slaagden deze keer slechts 9 van de 24 opgekomen kandidaten, dat is een slagingspercentage van 37,5 %. Dat is lager dan we de laatste tijd gewend zijn (maar wel ongeveer wat we gewend waren voor 2008, toen de vragen nog niet door de computer van Agentschap Telecom, maar door de examencommissie werden uitgezocht). De vragen waren niet echt moeilijker dan anders, maar misschien komt het doordat er enkele vragen bij waren die lange tijd niet aan de beurt zijn geweest en dus niet voorkomen in de oefenexamens die op internet zijn te vinden. Of zou het leren wat minder zijn gelukt door het warme weer?
Voor het N-examen slaagden 20 van de 29 kandidaten, een score van 69 %. Dat is wel iets lager dan de vorige keer, maar niet abnormaal”, aldus Henk Vrolijk.

De Stichting Radio Examens organiseert dit jaar nog examens in september (waarvan N is volgeboekt, bij F is nog plaats), oktober en november. Inschrijven kan op de website van de stichting: www.radio-examen.nl.

73,

Henk Vrolijk, secretaris Stichting Radio Examens