• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Statuten & Reglementen

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement, Basis Afdelings Reglement en het Speldenreglement zijn hier beschikbaar.

Comments are closed.