• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Wordt daarom lid van de VRZA.

Statuten & Reglementen

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement, Basis Afdelings Reglement en het Speldenreglement zijn hier beschikbaar.

Reageren is niet mogelijk