• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

De CQ-PA van december 2021 staat online..

De dagen gaan alweer  lengen en het is  koud is..Brrrrrr en regen zo vlak voor en tijdens de Kerst. Het ziet er naar uit dat we voor een witte Kerst naar de skigebieden in Oostenrijk moeten..
De redactie wenst u allen mooie feestdagen en voor 2022 veel radio-hobby plezier…

Heeft u een leuk artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs, stuur het naar de redactie. Maak van de CQ-PA weer een blad voor en door amateurs.
Wij kunnen niet zonder U

 

Klik op de cover om de CQ-PA te downloaden..

Wijziging van het Nationaal Frequentieplan

Bericht van het Ministerie van Economische Zaken

Vandaag hebben de publicaties plaatsgevonden van een wijziging van het Nationaal Frequentieplan en een wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015.

Beide wijzigingen zien op de implementatie EU Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1426 van de Commissie van 7 oktober 2020 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5875-5935 MHz-frequentieband voor veiligheid gerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS). Daarnaast zien zij op intrekking van Beschikking 2008/671/EG en implementatie van EU UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1067 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2021 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de frequentieband 5945-6425 MHz voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van radio local area networks (WAS/RLAN’s).

U vindt hier de publicaties: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49492.html en https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49493.html.

De wijzigingen treden in werking met ingang van 15 december 2021.

SAQ Grimeton-transmissie gepland voor 24 december 2021

SAQ Grimeton-transmissie gepland voor 24 december 2021.

Wat is er beter dan de kerstochtend te beginnen met een uitzending van SAQ Grimeton?

Op kerstochtend, vrijdag 24 december 2021,
Zaterdag ochtend staat het op de planning om de zender van SAQ Grimeton in de lucht te brengen met een Kerstboodschap aan de hele wereld te sturen, met behulp van de 97 jaar oude 200kW Alexanderson-alternator op 17,2 kHz CW.

Programma en verzendschema:
08:00 CET (07:00 UTC: De zenderhal op Werelderfgoed Grimeton is geopend voor bezoekers.

Transmissie & YouTube Live-stream
08:25 CET (07:25 UTC): Livestream op YouTube begint.
08:30 CET (07:30 UTC): Opstarten en afstellen van de Alexanderson Alternator SAQ.
09:00 CET (08:00 UTC): Verzending van een bericht van SAQ.

Testtransmissies
We zijn van plan om op 23 december, ongeveer tussen 13:00 CET (12:00 UTC) en 16:00 CET (15:00 UTC) onze testuitzending uit te voeren. SAQ zal tijdens dit interval kortere tijd in de lucht zijn, wanneer we enkele tests en metingen zullen uitvoeren. Uw opmerkingen zijn welkom op info@alexander.n.se.