• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Wijziging van het Nationaal Frequentieplan

Bericht van het Ministerie van Economische Zaken

Vandaag hebben de publicaties plaatsgevonden van een wijziging van het Nationaal Frequentieplan en een wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015.

Beide wijzigingen zien op de implementatie EU Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1426 van de Commissie van 7 oktober 2020 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5875-5935 MHz-frequentieband voor veiligheid gerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS). Daarnaast zien zij op intrekking van Beschikking 2008/671/EG en implementatie van EU UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1067 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2021 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de frequentieband 5945-6425 MHz voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van radio local area networks (WAS/RLAN’s).

U vindt hier de publicaties: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49492.html en https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49493.html.

De wijzigingen treden in werking met ingang van 15 december 2021.

Comments are closed.