• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

VRZA QSO Party 2015

VRZA QSO PARTY 2015

Toen we de party in de vorige eeuw opgestart hadden konden we niet bedenken dat we het 25 jaar zouden volhouden.

Nou het is dus zover op 22 november 2015 gaat de 25e editie van start.

Voor deze bijzondere gelegenheid wijken we af van de regels en zullen we uitsluitend op 2 meter en op 40 meter werken in het bandsegment 7.060-7.100. De QSO party is van 14.00 – 17.00u.
Onder de deelnemers welke hun log mailen zullen 3 waardebonnen verloot worden vanwege het 25 jarige jubileum.
Op zondag 22 november 2015 zal wederom de V.R.Z.A. QSO party gehouden worden, ter viering van de 64e verjaardag van de V.R.Z.A.

Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij zo veel mogelijk V.R.Z.A. clubstations in de lucht zullen zijn. Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen.

Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“25e V.R.Z.A. QSO party 2015 “.

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is.
Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 en op VHF/UHF 4 PI4 clubstations van de VRZA   gewerkt te hebben.
De QSO party wordt gehouden op zondag 22 november a.s. van 14.00 – 17 .00 uur local time op de banden 40 en 2 meter. De volgende PI4 stations tellen mee voor het award en we moedigen ze dan ook aan om allemaal QRV te zijn:

PI4AVG Achterhoek  PI4EHV Oost Brabant
PI4VGZ ’t Gooi PI4WBR West Brabant
PI4DHG Haaglanden PI4TWN   Twente
PI4FLD Flevoland PI4VNL N – Limburg
PI4YSM Ysselmond PI4GN Groningen
PI4ZWN Z/W Nederland PI4ZLB Z- Limburg
PI4ADH Helderland PI4EDE Zuid Veluwe
PI4KGL Kagerland  PI4VRZ/A   Kootwijk Radio
 PI4CQP/A Wisselende locatie.

De logs kunt u, binnen 4 weken, mailen aan pg9w(at)vrza.nl
Voor de aanvraag van het DIVISIONAL award dient u een loguittreksel, vergezeld van 14 postzegels
no 1 te sturen aan de award manager:

Ben Horsthuis PA0HOR
Frans Halsstraat 95
3781 EV VOORTHUIZEN

Ook de clubstations moedigen wij aan hun logs op te sturen, daar deze gebruikt kunnen worden ter controle van de aanvragen voor het Divisional award.
Ook onze luisteramateurs moedigen wij aan om hun log in te sturen volgens de normale regels, dus niet meeliften met een station.

Wij wensen ieder veel plezier toe op 22e november en hopen velen van u te ontmoeten. Tot werkens.

W.A. Visch PG9W

Manager QSO party.

De CQ-PA van oktober 2015!

CQ-PA_oktober2015

De CQ-PA van oktober staat online!

De redactie is op zoek naar uw bijdrage voor de CQ-PA.
Heeft u een leuk artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs, stuur het naar de redactie.
Maak van de CQ-PA weer een blad voor en door amateurs.
Wij kunnen niet zonder U.

Namens de redactie..

klik op de foto om de CQ-PA te downloaden!!

Jota/Joti wederom een succes

De deelname van de afd. Helderland aan de JOTA/JOTI was weer een

Alle scouts kregen een cerificaat

Alle scouts kregen een cerificaat

gezellig succes. Dit keer zijn de scouts bij ons op bezoek geweest, om te solderen en verbinding te maken met andere scouts over de gehele wereld. Alle scouts hebben contacten gelegd met buitenlandse scouting zendstations. Er zijn verbindingen gemaakt met Queensland (Australië) Alabama (USA) Northfolk (UK) en Rusland.  We zijn geen eerste geworden maar ook geen laatste tijdens de Jotacross. Het meedoen is voor ons belangrijker dan het winnen.

Tot volgend jaar

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Sinds het Agentschap Telecom bekend heeft gemaakt om met agentschap telecom 2ingang van 2016 een jaarlijkse vergoeding van 31 euro per registratie te gaan heffen, barsten hierover in amateurland de discussies los. Goede argumenten en slechte argumenten passeren de revue en sommigen trekken hun conclusie:
“Ik ga mijn registratie opzeggen!”

Het AT heeft ons laten weten al een aantal opzeggingen om die reden binnen te hebben gekregen.

Maar let op: Besef wel de consequenties die het opzeggen van je registratie heeft. Door het AT wordt het huidige roepnamenbeleid toegepast: Heb je een roepnaam met de PA0-prefix, dan raak je je roepnaam onherroepelijk kwijt en kun je die later niet meer aanvragen. Heb je een roepnaam met een andere prefix, dan kan je die op een later tijdstip alleen nog maar terug krijgen als die niet al opnieuw is uitgegeven.

Wij willen als Commissie Machtigingszaken hier heel duidelijk over zijn om overhaaste beslissingen te voorkomen.

Weliswaar hebben wij samen met de VERON vorig jaar een nieuw roepnamenbeleid voorgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat een roepnaam voor altijd aan een persoon wordt gekoppeld en door die persoon altijd opnieuw aangevraagd kan worden, maar dat voorstel is nog niet door het AT gerealiseerd. Voor de realisatie moet het roepnamenprogramma bij het AT worden aangepast en dat zit nog in de offertefase.

Heb je nog meer vragen over de heffing van die 31 euro? Raadpleeg dan de website van het Agentschap Telecom: www.agentschaptelecom.nl.

Ga vervolgens naar ‘Radiozendamateurs’ (in het rode vak) en klik daarna geheel links op ‘Vragen en antwoorden Radiozendamateurs’. Tot slot op ‘Vragen en antwoorden registratie’.

De volledige link is:

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden-radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden

Ron PB0ANL,

Namens de Commissie Machtigingszaken

 

 

EXTRA!!! GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION

GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION

There will be a transmission with the Alexanderson VLF alternator on 17.2 kHz
on “United Nations DayOctober 24th, 2015 at 10:00 UTC (12:00 local time).

Start up and tuning from about 09:30 UTC.
This time we do not require any QSL-reports and will not verify.
There will be activity on amateur radio frequencies with the callSK6SAQ“.Grimeton_VLF_mast_row

Any of following frequencies:

– 14.035 CW
–   7.035 CW
–   7.080 SSB
–   7.050 PSK31

QSL for SK6SAQ via SK6DK or SM-bureau.
The radiostation is open to vistors 10:00-15:00 local time.
No entrance fee.

Welcome!
Also read our web site: www.alexander.n.se

Regards.          SM6NM/Lars

RADIO VOSSENJACHT AMERSFOORT

80m FoxOring

Datum:    zondag 11 okt 2015
Aanmelden:    12:30u       Start:  13:00u       Duur:    120 min

☼☺ Goed weer is besteld! ☺☼

Niet vergeten
Voor een vossenjacht is hvoset belangrijk een werkende peilontvanger met goede batterij, liniaal en kompas mee brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.

Amersfoortse vossenjachten

Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten . Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op peilvaardigheid.

Wij annuleren de vossenjacht bij:
–    windsterkte ≥ 9 Beaufort
–    hevige regen en sneeuw
–    ijzel en ijzel voorspelling
–    een weeralarm

Alleen lopen over de paden

– Alleen over de wandelpaden lopen.
– Er mag maximaal 5 meter van het pad het bos in gelopen worden.
– Bij overtreding geldt helaas een boete van € 97.

73”

Henny, Rient, Rob en Maurice
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT

Meer info? klik hier

De CQ-PA van september 2015!

cq-pa092015

De CQ-PA van september staat online!

De redactie is op zoek naar uw bijdrage voor de CQ-PA.
Heeft u een leuk artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs stuur het naar de redactie.
Maar van de CQ-PA weer een blad voor en door amateurs
Wij kunnen niet zonder U.

Namens de redactie..

klik op de foto om de CQ-PA te downloaden!!