• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Enquête Nederlandse Radioamateur.

Ingezonden artikel:

Beste mede-radioamateurs,

Ondergetekenden zijn bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van de sterk versnipperde belangenbehartiging van de Nederlandse radioamateur.

Van de rond 13 duizend radioamateurs worden er slechts zo’n 7000 vertegenwoordigd door meer dan dertig verenigingen en werkgroepen.

De ’vuist’ die de radioamateurs kunnen maken bij belangrijke zaken als de frequentieruimte, antenneplaatsings- en EMC-problematiek is dan ook beperkt. Het is tekenend dat het jaarlijkse (!) overleg met het RDI door hen voor dit jaar werd afgezegd. Radioamateurs worden niet serieus genomen en andere (commerciële) belangen hebben landelijk een grotere impact, terwijl lokale bestuurders vaak weinig sympathie voor onze antennes hebben.

Wij willen de vertegenwoordiging van de radioamateurs uit het slop trekken door de krachten te bundelen in een overkoepelende organisatie. De koepel verenigt een zo groot mogelijk aantal radio(zend)amateurs en heeft daarmee een belangrijke en krachtige stem bij overheids- en regelgevende instanties op gebieden die ons allen aangaan, zonder dat de identiteit van de afzonderlijke verenigingen en werkgroepen verloren gaat. De ‘macht van de grote getallen’ kan daarbij leiden tot effectieve lobbyinspanningen voor het behoud en de uitbreiding van radioamateurprivileges en -mogelijkheden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u in uw vereniging, verenigingsafdeling of groep aandacht zou willen geven aan de enquête over dit onderwerp die op 28 oktober, de Dag van de Radioamateur, live gaat. Graag in het verenigingsblad of op de website de enquête vermelden:

https://watwildeamateur.nl/Het is van groot belang dat zoveel mogelijk radioamateurs zich hierover kunnen uitspreken om een betrouwbaar inzicht te krijgen in wat de radioamateur wil.

Het gaat ons allen aan!

Wij hopen dat u en de andere 30+ verenigingen, groepen en organisaties die wij aanschrijven bereid zijn dit initiatief te steunen en hieraan maximale bekendheid te geven!

Namens de enquêtecommissie,

Joop PD4JO, Ron PB0ANL, Peter PJ4NX, Paul PA3DFR

Reactie VRZA bestuur:
Deze enquête is een onafhankelijk initatief, de enquêtecommissie is geen onderdeel van de VZRA.

Special stations in de CQ-WW SSB Contest komend weekend.

Komend weekend 28 oktober 2022 van zaterdagmorgen 0000 GMT tot en met zondagavond 29 oktober 2359 uur is het weer tijd voor de CQ WW SSB Contest.

Zie ook op https://www.cqww.com/

Dit is zo’n beetje de contest met de meeste deelnemers wereldwijd. Her en der worden stations opgebouwd en hoor je testen. Is er een lijst met wat te verwachten zodat we kunnen uitkijken naar een bepaalde DXCC entiteit? Ja: kijk op: https://www.ng3k.com/Misc/cqs2023.html

Verder is er natuurlijk ook nog info te vinden op de site van ‘The Italian Weekly Bulletin for Serious DXers’: https://www.425dxn.org/

Geen liefhebber van contesten, maar wel de korte golf? Dan is er zeker reden om eens op 60, 12, 17 en 30 meter te kijken of de seinsleutel (en de vaardigheden) op te poetsen, digitale modes te proberen of andere activiteiten te ontplooien.

Zo is er zaterdag ook de Dag van de Radioamateur in Zwolle: https://dvdra.veron.nl/

73, Jaap Verheul PA3DTR

Gebruik rekenmachine bij N en F examens!

Dit bericht is belangrijk voor alle examenkandidaten en opleiders.

De Stichting Radio Examens heeft van het CBR een brief ontvangen, waarin werd medegedeeld dat – na een korte overgangsperiode – alleen de nieuwe Casio rekenmachine FX-82NL mag worden gebruikt bij de examens radiozendamateur F en N; zie bijlage.
Zoals bekend, mag de kandidaat geen eigen rekenmachine meenemen in de examenzaal. Hij krijgt de rekenmachine kort voor het examen in verstrekt door het CBR en moet deze na het examen inleveren. Tot nu toe werd de Casio FX-82EX in bruikleen gegeven, maar die machine is niet meer verkrijgbaar en wordt over enige tijd bij het CBR niet meer gebruikt. Het nieuwe type is de Casio FX-82NL, een – in samenspraak met Nederlandse wiskunde- en natuurkundedocenten – speciaal voor Nederlandse middelbare scholieren ontwikkelde versie.
Opvallend aan dit type is, dat de “Is gelijk” (=) toets is vervangen door de toets “EXE”, dat de M+ en ENG toetsen ontbreken en dat er 6 geheugens zijn (A t/m F). Ook zijn de indeling van het toetsenveld en de symbolen anders. Bijgaande afbeelding toont de FX-82EX en de FX-82NL naast elkaar. Het CBR gaat ervan uit dat kandidaten vertrouwd zijn met de nieuwe machine en geeft alleen een korte instructie uit om ervoor te zorgen dat de machine voor het examen op decimale presentatie is ingesteld (bijlage).
Kandidaten die uitsluitend met hun eigen oudere machine hebben gerekend en niet bekend zijn met de Casio FX-82NL zullen mogelijk bij het examen niet uit de voeten kunnen met de nieuwe machine.
Het lijkt mij daarom van belang dat cursisten goed vertrouwd worden gemaakt met deze nieuwe machine. Docenten zouden de meest voorkomende routines, zoals het berekenen van de vervangingswaarde van parallel geschakelde weerstanden, het uitrekenen van een resonantiefrequentie, de impedantie van samengestelde schakelingen (R en C in serie, R en L in serie etc.) kunnen uitwerken en met hun cursisten kunnen oefenen. Aangezien bij de Stichting Radio Examens lang niet alle opleiders bekend zijn, verzoek ik uw hulp om deze informatie aan betrokkenen door te sturen en verder te verspreiden.

73, Henk Vrolijk PA0HPV, secretaris Stichting Radio Examens

 

 

 

 

SAQ uitzendingen op VN-dag, 24 oktober 2023

Na een lange periode van onderhoud aan het gebouw, heeft Werelderfgoed Grimeton Radio Station SAQ gepland om in de lucht te zijn op VN-dag, dinsdag 24 oktober 2023 om 17:00 CET (15:00 UTC), om een vredesboodschap uit te zenden naar de hele wereld, met behulp van de 200kW Alexanderson dynamo uit 1924, op 17,2 kHz CW.

Uitzending & YouTube Live stream

16:25 CET (14:25 UTC): Live stream op YouTube begint.

16:30 CET (14:30 UTC): Opstarten en afstellen van de Alexanderson Alternator SAQ.

17:00 CET (15:00 UTC): Uitzending van een bericht van SAQ.

Test uitzendingen

Er zullen enkele testuitzendingen zijn op maandag 23 oktober tussen 13:00-16:00 CET (11:00-14:00 UTC). Gedurende deze tijd zal SAQ kortstondig in de lucht zijn om tests en metingen uit te voeren. Uw commentaar is welkom op info@alexander.n.se.

Meer info op SAQ www.alexander.n.se