• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

CQ-PA

CQ-PA is het maandblad van de VRZA, de Vereniging van Radio Zend Amateurs. Het verschijnt maandelijks en is te lezen op hoofdpagina van deze website.

Verschijningsdata CQ-PA

Voor 2017 – 2018 gelden de volgende verschijningsdata:

Nr. Verschijnt Sluitingsdatum kopij
2018
01 20-01-2018 10-01-2018
02 17-02-2018 07-02-2018
03 17-03-2018 07-03-2018
04 14-04-2018 04-04-2018
05 19-05-2018 09-05-2018
06 16-06-2018 06-06-2018
07/08 04-08-2018 25-07-2018
09 15-09-2018 05-09-2018
10 20-10-2018 10-10-2018
11 17-11-2018 07-11-2018
12 15-12-2018 05-12-2018

 

Aanlevering kopij CQ-PA

CQ-PA verschijnt steeds op zaterdag, omstreeks het midden van de maand. Normaliter om de vier weken maar een enkele keer met een tussenruimte van 5 weken omdat een maand nu eenmaal méér dagen telt dan 4 weken.
De sluitingsdata voor het aanleveren van kopij ligt op 10 dagen vóór de verschijningsdatum.

Kopij graag in Word format, andere formaten zijn ook welkom, maar geven bij het converteren vaak problemen. Plaatjes en schema’s apart aanleveren. Plaatjes bij voorkeur in .JPG, schema’s en lijntekeningen graag in .PNG of .GIF. (Zo blijven de lijntjes en details goed zichtbaar). Hoe groter hoe beter. Voor grote (foto) bestanden raden wij “We-Transfer” aan (gratis) 2Gb max ! www.wetransfer.com

  • Kopij voor een bepaalde rubriek moet aan de betreffende rubriekredacteur worden toegestuurd. Adressen vindt u hieronder opgenomen en worden ook vermeld in de kop van de betreffende rubriek in CQ-PA.
  • Technische kopij, overige kopij, actuele berichten en correspondentie kunt u richten aan de redactie CQ-PA: via e-mail: redactie cq-pa

 

Redactie CQ-PA

Funktie Call Naam Telefoon/E-Mail
Hoofdredacteur PE1KFC Henk Smits E-Mail: redactie cq-pa
Technische Redactie: PA3DTR Jaap Verheul
Redactie Secretaris
Opmaak en vormgeving
PE1KFC Henk Smits E-mail: redactie cq-pa
Algemeen PA3HWA Henri Kiel
Rubriekredacteuren:
Awards/Certificaten PA3RGH R.G. Haller
Middelweg 22
1716 KC  Opmeer
Tel: 06-83164683                (alleen tussen 18.00 en 19.00 uur)
E-mail: marathon at vrza.nl
Contesten ?? ?? E-mail: redactie
How’s DX PA0SNG Geert Mulder
Kuipersdijk 140-109
7512CL Enschede
E-mail: pa0sng at vrza.nl
VRZA Marathon PA3RGH R.G. Haller
Middelweg 22
1716 KC  Opmeer
Tel: 06-83164683                   (alleen tussen 18.00 en 19.00 uur)
E-mail: marathon at vrza.nl
Afdelingsnieuws Redactie CQ-PA E-mail: redactie vrza.nl
“Algemene artikelen”
VHF/UHF/SHF Vacature
Advertentie-exploitatie:
(niet voor Ham-ads!)
Tel: 071-3012511
E-mail: advertentiemanager at vrza.nl

Reacties zijn gesloten.