• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

CQ-PA

CQ-PA is het maandblad van de VRZA, de Vereniging van Radio Zend Amateurs. Het verschijnt maandelijks en is te lezen op hoofdpagina van deze website.

Verschijningsdata CQ-PA

Voor 2019 gelden de volgende verschijningsdata:

 

Nr. Verschijnt Sluitingsdatum kopij
2019
03 23-03-2019 13-03-2019
04 20-04-2019 10-04-2019
05 18-05-2019 08-05-2019
06 22-06-2019 12-06-2019
07/08 10-08-2019 31-07-2019
09 14-09-2019 04-09-2019
10 19-10-2019 09-10-2019
11 16-11-2019 06-11-2019
12 14-12-2019 04-12-2019

 

Aanlevering kopij CQ-PA

CQ-PA verschijnt steeds op zaterdag, omstreeks het midden van de maand. Normaliter om de vier weken maar een enkele keer met een tussenruimte van 5 weken omdat een maand nu eenmaal méér dagen telt dan 4 weken.
De sluitingsdata voor het aanleveren van kopij ligt op 10 dagen vóór de verschijningsdatum.

Kopij graag in Word format, andere formaten zijn ook welkom, maar geven bij het converteren vaak problemen. Plaatjes en schema’s apart aanleveren. Plaatjes bij voorkeur in .JPG, schema’s en lijntekeningen graag in .PNG of .GIF. (Zo blijven de lijntjes en details goed zichtbaar). Hoe groter hoe beter. Voor grote (foto) bestanden raden wij “We-Transfer” aan (gratis) 2Gb max ! www.wetransfer.com

  • Kopij voor een bepaalde rubriek moet aan de betreffende rubriekredacteur worden toegestuurd. Adressen vindt u hieronder opgenomen en worden ook vermeld in de kop van de betreffende rubriek in CQ-PA.
  • Technische kopij, overige kopij, actuele berichten en correspondentie kunt u richten aan de redactie CQ-PA: via e-mail: redactie cq-pa

 

Redactie CQ-PA

Funktie Call Naam Telefoon/E-Mail
Hoofdredacteur PE1KFC Henk Smits E-Mail: redactie cq-pa
Technische Redactie: PA3DTR Jaap Verheul
Redactie Secretaris
Opmaak en vormgeving
PE1KFC Henk Smits E-mail: redactie cq-pa
Algemeen PA3HWA Henri Kiel
Rubriekredacteuren:
Awards/Certificaten PA3RGH R.G. Haller
Middelweg 22
1716 KC  Opmeer
Tel: 06-83164683                (alleen tussen 18.00 en 19.00 uur)
E-mail: marathon at vrza.nl
Contesten ?? ?? E-mail: redactie
How’s DX PA0SNG Geert Mulder
Kuipersdijk 140-109
7512CL Enschede
E-mail: pa0sng at vrza.nl
VRZA Marathon PD1MWK Marjolein Wobbema E-mail: marathon at vrza.nl
Afdelingsnieuws Redactie CQ-PA E-mail: redactie vrza.nl
“Algemene artikelen”
VHF/UHF/SHF Vacature
Advertentie-exploitatie:
(niet voor Ham-ads!)
Tel: 071-3012511
E-mail: advertentiemanager at vrza.nl

Comments are closed.