• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Wordt daarom lid van de VRZA.

CQ-PA

CQ-PA is het maandblad van de VRZA, de Vereniging van Radio Zend Amateurs. Het verschijnt maandelijks en is te lezen op hoofdpagina van deze website.

Verschijningsdata CQ-PA

Voor 2016- 2017 gelden de volgende verschijningsdata:

Nr. Verschijnt Sluitingsdatum kopij
2017
01 21-01-2017 11-01-2017
02 18-02-2017 08-02-2017
03 18-03-2017 08-03-2017
04 15-04-2017 05-04-2017
05 20-05-2017 10-05-2017
06 17-06-2017 07-06-2017
07/08 05-08-2017 26-07-2017
09 16-09-2017 06-09-2017
10 21-10-2017 11-10-2017
11 18-11-2016 08-11-2016
12 16-12-2016 06-12-2016

 

Aanlevering kopij CQ-PA

CQ-PA verschijnt steeds op zaterdag, omstreeks het midden van de maand. Normaliter om de vier weken maar een enkele keer met een tussenruimte van 5 weken omdat een maand nu eenmaal méér dagen telt dan 4 weken.
De sluitingsdata voor het aanleveren van kopij ligt op 10 dagen vóór de verschijningsdatum.

Kopij graag in Word format, andere formaten zijn ook welkom, maar geven bij het converteren vaak problemen. Plaatjes en schema’s apart aanleveren. Plaatjes bij voorkeur in .JPG, schema’s en lijntekeningen graag in .PNG of .GIF. (Zo blijven de lijntjes en details goed zichtbaar). Hoe groter hoe beter. Voor grote (foto) bestanden raden wij “We-Transfer” aan (gratis) 2Gb max ! www.wetransfer.com

  • Kopij voor een bepaalde rubriek moet aan de betreffende rubriekredacteur worden toegestuurd. Adressen vindt u hieronder opgenomen en worden ook vermeld in de kop van de betreffende rubriek in CQ-PA.
  • Technische kopij, overige kopij, actuele berichten en correspondentie kunt u richten aan de redactie CQ-PA: via e-mail: redactie cq-pa

 

Redactie CQ-PA

Funktie Call Naam Telefoon/E-Mail
Hoofdredacteur PE1KFC Henk Smits E-Mail: redactie cq-pa
Technische Redactie: PA3DTR Jaap Verheul
Redactie Secretaris
Opmaak en vormgeving
PE1KFC Henk Smits E-mail: redactie cq-pa
 Algemeen
Rubriekredacteuren:
Awards/Certificaten PA3RGH R.G. Haller
Middelweg 22
1716 KC  Opmeer
Tel: 06-83164683
E-mail: marathon at vrza.nl
Contesten PE4AD Ad de Bok
Boterbloemstraat 32
5321 RR Hedel
Tel: 073-599 17 56
E-mail: pe4ad at vrza.nl
How’s DX PA0SNG Geert Mulder
Kuipersdijk 140-109
7512CL Enschede
E-mail: pa0sng at vrza.nl
VRZA Marathon PA3RGH R.G. Haller
Middelweg 22
1716 KC  Opmeer
Tel: 06-83164683
E-mail: marathon at vrza.nl
Afdelingsnieuws PE4AD Ad de Bok Tel: 073-599 17 56
E-mail: regionaal at vrza.nl
“Algemene artikelen”
VHF/UHF/SHF Vacature
Advertentie-exploitatie:
(niet voor Ham-ads!)
Tel: 071-3012511
E-mail: advertentiemanager at vrza.nl

Comments are closed