• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

De CQ-PA van december 2021 staat online..

De dagen gaan alweer  lengen en het is  koud is..Brrrrrr en regen zo vlak voor en tijdens de Kerst. Het ziet er naar uit dat we voor een witte Kerst naar de skigebieden in Oostenrijk moeten..
De redactie wenst u allen mooie feestdagen en voor 2022 veel radio-hobby plezier…

Heeft u een leuk artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs, stuur het naar de redactie. Maak van de CQ-PA weer een blad voor en door amateurs.
Wij kunnen niet zonder U

 

Klik op de cover om de CQ-PA te downloaden..

Wijziging van het Nationaal Frequentieplan

Bericht van het Ministerie van Economische Zaken

Vandaag hebben de publicaties plaatsgevonden van een wijziging van het Nationaal Frequentieplan en een wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015.

Beide wijzigingen zien op de implementatie EU Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1426 van de Commissie van 7 oktober 2020 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5875-5935 MHz-frequentieband voor veiligheid gerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS). Daarnaast zien zij op intrekking van Beschikking 2008/671/EG en implementatie van EU UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1067 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2021 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de frequentieband 5945-6425 MHz voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van radio local area networks (WAS/RLAN’s).

U vindt hier de publicaties: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49492.html en https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49493.html.

De wijzigingen treden in werking met ingang van 15 december 2021.

SAQ Grimeton-transmissie gepland voor 24 december 2021

SAQ Grimeton-transmissie gepland voor 24 december 2021.

Wat is er beter dan de kerstochtend te beginnen met een uitzending van SAQ Grimeton?

Op kerstochtend, vrijdag 24 december 2021,
Zaterdag ochtend staat het op de planning om de zender van SAQ Grimeton in de lucht te brengen met een Kerstboodschap aan de hele wereld te sturen, met behulp van de 97 jaar oude 200kW Alexanderson-alternator op 17,2 kHz CW.

Programma en verzendschema:
08:00 CET (07:00 UTC: De zenderhal op Werelderfgoed Grimeton is geopend voor bezoekers.

Transmissie & YouTube Live-stream
08:25 CET (07:25 UTC): Livestream op YouTube begint.
08:30 CET (07:30 UTC): Opstarten en afstellen van de Alexanderson Alternator SAQ.
09:00 CET (08:00 UTC): Verzending van een bericht van SAQ.

Testtransmissies
We zijn van plan om op 23 december, ongeveer tussen 13:00 CET (12:00 UTC) en 16:00 CET (15:00 UTC) onze testuitzending uit te voeren. SAQ zal tijdens dit interval kortere tijd in de lucht zijn, wanneer we enkele tests en metingen zullen uitvoeren. Uw opmerkingen zijn welkom op info@alexander.n.se.

RADIO TECHNIEK NET (RTN)

RADIO TECHNIEK NET (RTN)

Reminder:

Iedere zaterdagmiddag vindt van 15:30u tot 16:30u  een Radio Techniek net plaats als eerbetoon aan wijlen Dick Rollema, PA0SE die destijds wekelijks samen met PA0SU een “Technoronde”  organiseerde, een vragenuurtje waarbij Dick gebruik maakte van zijn ter zake grote kennis die hij putte uit de vele buitenlandse tijdschriften die hij q.q. las voor zijn Electron- werk.

Het net wordt op dit moment geleid door 2 moderatoren: Dick Harms,PA2DW en Christiaan Roselaar, PA3FUN zij waken over het technisch karakter en geven leiding aan het net. Er wordt gewerkt aan een systeem met 4 moderatoren, waardoor een wekelijkse activiteit wordt verzekerd.

Samenvattend:

Iedere zaterdagmiddag van 15:30u tot 16:30u.
Frequentie: 3773kHz.

Heb je een technische vraag op radiogebied of denk je dat je iets kunt bijdragen op radio technisch gebied meld je als deelnemer. Het is een aanrader.

Gerrit-Jan, PA0GJH.

37e Friese 11 stedencontest

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 37e Friese 11 stedencontest.

Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 21 november 2021.

Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we dit ook nu weer aanbevelen. Een (laag opgestelde) verticale rondstraler heeft meestal niet voldoende bereik voor een groot deel van Nederland. Met 2 meterband richtantennes zal de contest positief beïnvloed worden. Vorig jaar was de belangstelling flink toegenomen. We hopen elkaar ook nu weer aan te treffen.  Aan het enthousiasme zal het niet liggen, dat is ieder jaar geweldig en daar is de organisatie heel erg blij mee.

In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl.

Contact en overleg voor de bezetting van steden via pe1cda@veron.nl a.u.b.

Namens de organisatie een goede contest gewenst!

Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

 

REGLEMENT 37e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2021

Periode:            Zondag 21 november 2021,  11.00 – 14.00 uur  lokale tijd.

Banden:            80 m (contestdeel) en 2m band.     Mode: SSB en FM
Secties:

  • 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
  • 80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
  • Alle secties single band –  single transmitter.
  • (evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

 

Uitwisselen:                           Call,  Rapport + regionummer en QTH.
Punten:                                   Stations in de eigen regio : 1 punt.
Stations buiten eigen regio:   5 punten.
Buitenlandse stations:             2 punten.

Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier:        Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum Klunplaats: Bartlehiem.

Score:                Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

Logs:Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call, ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score  berekening bevatten.
De logs moeten voor 5 december 2021 binnen zijn.
E-mail:               pa2ip(at)amsat.org
Per post kan ook:  Friese Elfsteden Contest, Buorren 91,  9081 AP  Lekkum.

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Binnengekomen logs worden vermeld op: www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”
Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl

Netherlands Telegraphy Club (NTC) opgericht.

Netherlands Telegraphy Club (NTC)

Een nieuwe CW club in Nederland? Ja, dat klopt. Buiten de zeer bekende Benelux QRP club en de VHSC zijn er geen CW clubs in Nederland. De oprichters van NTC willen dit gat dichten. Het doel van de NTC is Nederlandse telegrafisten te verenigen om zodoende meer activiteit op de banden te generen. We willen ons laten horen in de buurlanden door samenwerking met de diverse zuster verenigingen aan te gaan en samen genieten van onze mooie hobby en mode. Uiteraard is NTC voor alle CW’ers: nieuwe, langzame, snelheidsduivels en iedereen die er tussen zit.

De NTC is ondertussen lid van “EUCW” en “International CW Councel” om onze stem te laten horen. Omdat NTC er voor alle telegrafisten wil zijn is voor een laagdrempelig lidmaatschapsbeleid besloten. Om het lidmaatschap te kunnen aanvragen hoef je maar een QSO te hebben gemaakt met 2 actieve leden. Daarna op de website het aanvraag formulier downloaden, invullen en doormailen. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

Om activiteit te generen zijn er op het moment twee activiteiten en aan een derde wordt gewerkt:

  • Worked NTC Members (W-NTC-M) award.
  • De Maandelijkse QSO party.
  • Een 2e award ligt op de ontwerp tafel.

Mocht je meer willen weten, kijk even op onze site (in ontwikkeling) of stuur een mailtje naar: nettelclub@outlook.com. Je kunt natuurlijk ook direct kijken of je wellicht al NTC leden gewerkt hebt of hiermee aan de slag gaan. De ledenlijst kan op de website gevonden worden www.qsl.net/ntc. Natuurlijk ben je ook zonder NTC lidmaatschap welkom om aan de activiteiten mee te doen. We komen je graag tegen op de band.

Namens de NTC oprichters,

PA7RA, PG4I & PA3HEN

 

2021: 326 geslaagde kandidaten bij de Stichting Radio Examens

Op 3 november werden de laatste radio-examens van 2021 gehouden. Daarbij wisten 7 kandidaten te slagen voor het F-examen (36,8%) en 24 voor het N-examen (70,6%).

Nu het laatste examen van dit jaar achter de rug is, kan ook de balans over 2021 worden opgemaakt.

Henk Vrolijk, secretaris van de SRE laat weten:

“Dit jaar heeft de SRE negen maal een examen georganiseerd. Daarbij mochten we op de verschillende locaties (Nieuwegein, Leeuwarden en Veldhoven) in totaal 440 kandidaten ontvangen: 159 voor het afleggen van het F-examen en 281 voor het N-examen. Ook werd er viermaal een bijzonder examen afgenomen, driemaal N en eenmaal F. Het slagingspercentage bij de N-kandidaten lag dit jaar op 80,4% (229 geslaagden). Bij het F-examen lag dit op 61,0% (97 geslaagden)”

Ook in 2022 wordt de organisatie van radio-examens weer verzorgd door de Stichting Radio Examens. Op de website van de SRE staan de al bekende examendata in 2022 vermeld. Het eerstvolgende examen is op 19 januari 2022 in Nijkerk (GLD). Het N-examen op 19 januari is al volgeboekt, bij het F-examen is nog plaats.

73, Henk Vrolijk PA0HPV, secretaris Stichting Radio Examens

Special stations in de CQ WW SSB Contest komend weekend.

 

 

Special stations in de CQ WW SSB Contest komend weekend.

Komend weekend 30 oktober 2021 van zaterdagmorgen 0000 GMT tot en met zondagavond 2359 uur is het weer tijd voor de CQ WW SSB Contest. Zie ook op https://www.cqww.com/

Dit is zo’n beetje de contest met de meeste deelnemers wereldwijd. Vandaag hoorde ik al stations opbouwen en testen vanaf bijvoorbeeld CT9, Madeira Island (call komend weekend: CQ3W). Is er een lijst met wat te verwachten zodat we kunnen uitkijken naar een bepaalde DXCC entiteit? Ja die is er. Kijk op: https://www.ng3k.com/misc/cqs2021.html

Geen liefhebber van contesten? Dan is er zeker reden om eens op 12, 17 en 30 meter te kijken of de seinsleutel (en de vaardigheden) op te poetsen, digitale modes te proberen of andere activiteiten te ontplooien.

73, Jaap Verheul PA3DTR