• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Friedrichshafen HAM RADIO 2022 verwelkomt wereldwijde bezoekers.

Met de recente versoepeling van de COVID-19-regelgeving kijken de Deutscher Amateur Radio Club (DARC) en Messe Friedrichshafen, partners van de HAM RADIO 2022-tentoonstelling in Duitsland, optimistisch uit naar het houden van de 45e HAM RADIO van 24 – 26 juni in Friedrichshafen, onder voorbehoud van de definitieve officiële goedkeuring door de lokale autoriteiten.

Er zullen gepaste hygiënische en afstandsmaatregelen worden genomen voor de veiligheid van alle bezoekers.
Deze hebben gevolgen voor het ontwerp van de stands, de openingsceremonie, de presentatieruimtes en het vlooienmarktterrein.

HAM RADIO is een van de grootste amateurradioconventies ter wereld, naast Dayton Hamvention® in de VS en de Japan Amateur Radio League Ham Fair. HAM RADIO trekt exposanten en bezoekers uit meer dan 52 landen naar Duitsland. ARRL De National Association for Amateur Radio® zal een van de deelnemende verenigingen van de International Amateur Radio Union (IARU) zijn die op de conventie exposeren. De organisatoren van HAM RADIO zeggen dat ze er naar uitkijken “je te zien in Friedrichshafen!”

Bron : DARC  Bewerkt en vertaald door DL1MKO / PA0MKO

RSGB Legacy Committee financiert 50 MHz Meteor Scatter Beacon.

De Radio Society of Great Britain (RSGB) heeft aangekondigd dat haar Legacy Committee heeft ingestemd met de financiering van een 50 MHz-baken dat specifiek gericht is op het bestuderen van meteoorgebeurtenissen boven het VK. De RSGB-website meldt: “In tegenstelling tot conventionele propagatiebakens, zal dit verticaal omhoog stralen met behulp van circulaire polarisatie. De 50 MHz-band is met name geschikt voor het observeren van meteoren via de radio, omdat ze een geïoniseerd spoor creëren dat sterk reflecteert op radio op die frequentie, terwijl ze verbranden bij binnenkomst in de atmosfeer van de aarde. Dit is een samenwerkingsproject tussen de amateurradio- en radioastronomiegemeenschappen, en zal een reeks op radio gebaseerde burgerwetenschaps- en STEM-projecten mogelijk maken die meteoren bestuderen. Het baken wordt geplaatst in het Sherwood Observatory of the Mansfield en Sutton Astronomical Society, een centrale locatie voor Britse dekking.”

Bron : Southgate Amateur Radio News / ARRL   Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO

WRTC 2022 Special Event Station Award begint nieuwe cyclus.

Er zijn speciale stations voor het World Radiosport Team Championship 2022 (WRTC 2022) uitgezonden om de aandacht te vestigen op de internationale competitie, die nu in juli 2023 zal plaatsvinden. Er kan contact worden opgenomen met stations die in januari en februari al meewerkten aan de WRTC 2022 Award nog een keer. Stations hebben 50 punten nodig voor de prijs. De puntenstructuur is 5 voor CW-contacten, 10 voor SSB-contacten, 12 voor RTTY-contacten en 17 voor FT8 (of gemengd). Punten worden elke maand verzameld. Uw score voor maart wordt opgeteld bij uw scores voor februari en januari. Registreer en log in op https://hamaward.cloud en selecteer “WRTC2022 Award” om toegang te krijgen tot uw scorepagina en logboek. De organisatoren van de WRTC 2022 Award vragen deelnemers geen QSL-kaarten te verzenden of te e-mailen. Meer informatie zal op de website van de jagers verschijnen.

Tijdens dit evenement zijn speciale roepnamen actief. Meer dan 100 Italiaanse radioamateurs zullen speciale WRTC-roepnamen activeren, één voor elk Italiaans oproepdistrict, dat eindigt op 10 juli 2022. Een eerste prijs die WRTC 2022 promoot, zal beschikbaar zijn. Zoek naar deze roepnamen om actief te zijn tijdens sommige wedstrijden, eindigend met het 2022 IARU HF Wereldkampioenschap. De contacttotalen en scores van de winnaars van elke deelnemer worden weergegeven op een realtime leaderboard. Deelnemers kunnen de prijs digitaal downloaden. — Dankzij de ARRL-wedstrijdupdate.

Bron: ARRL   Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO

Nordic HF Conference 2022 wordt gehouden in Fårö, Zweden

De Nordic HF Conference vindt elke 3 jaar plaats en de volgende is gepland van 15 – 17 augustus 2022, meldt de Norwegian Radio Relay League (NRRL), de Noorse International Amateur Radio Union (IARU)-lidvereniging. NRRL zegt dat de conferentie een ontmoetingsplaats is voor industrie- en defensieonderzoek binnen HF, maar ook voor radioamateurs. De conferentie vindt plaats in een ontspannen en informele omgeving op Fårö, een eiland ten noorden van Gotland aan de Zweedse oostkust. Het evenement omvat “vele spannende lezingen”, samen met radio’s en antennes, die buiten of in een tentoonstellingstent worden gehouden. De Nordic HF Conference website bevat nuttige informatie over de conferentie, een link naar registratie en een terugblik op eerdere conferenties.

Bron : ARRL   Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO

150ste verjaardag van de dood van Samuel Morse

150ste verjaardag van de dood van Samuel Morse

Op 2 april 2022 was het 150 jaar geleden dat Samuel Finley Breese Morse stierf. In zijn hoofdbaan als professor in schilder- en beeldhouwkunst ontwikkelden hij en zijn student Alfred Vail halverwege de jaren 1830 zowel een coderingsproces als een bekabeld transmissieapparaat om teksten over lange afstanden te verzenden. De “proof of concept” slaagde op 4 september 1837, maar pas op 24 mei 1844 werd het eerste bericht met succes over een grotere afstand verzonden: 250 km van New York City naar Baltimore.

Het Morse-alfabet en de bijbehorende telegraaflijnen vergemakkelijkten de ontwikkeling en communicatie van de grote landmassa’s in het westen van de Verenigde Staten. De code legde ook de basis voor Marconi’s succesvolle pogingen in 1901 en 1903 om de Atlantische Oceaan via de radio te overbruggen.

Hoewel het niet meer werd gebruikt voor licentiecontroles, heeft Morse-telegrafie nog steeds veel fans in amateurradio, zelfs in het tijdperk van digitale signaaltransmissiemethoden: bijvoorbeeld vanwege de efficiëntie en de eenvoudige realisatie van een CW-signaal. Niet te vergeten: sommige voortplantingsmodi – zoals radio-aurora – kunnen vanwege hun signaalvervormingen alleen optimaal worden gebruikt in de telegrafie.

Bron : Funkamateur.  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

Zweden verbiedt sommige optimizers!

Zweden verbiedt sommige optimizers!

Het Swedish Electrical Safety Agency heeft geoordeeld dat sommige optimizers en één omvormer niet voldoen aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC), waardoor de verkoop ervan in Zweden wordt stopgezet. De fabrikant sprak zijn verbazing uit over het verbod en beweert dat de klachten die bij de Electrical Safety Agency zijn ingediend afkomstig zijn van een handvol radio-zendamateurs.
Het bureau heeft onlangs omvormers en optimizers van elf verschillende leveranciers van PV-vermogenselektronica geïnspecteerd. Die inspecties werden uitgevoerd om te controleren of de apparatuur voldoet aan de eisen van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC,) zoals die in Zweden gelden. Het bureau constateerde dat meerdere bedrijven niet voldeden aan de huidige EMC-voorschriften in Zweden. Als gevolg hiervan werd het de fabrikanten verboden om de producten te verkopen die in het land in overtreding waren. De inspectie werd veroorzaakt door verschillende rapporten die werden ontvangen door het bureau voor elektrische veiligheid, waarin werd gezegd dat fotovoltaïsche systemen de radiocommunicatie van de politie, vliegtuigen en het leger hadden verstoord. Het verbod is van toepassing op de leverancier van vermogenselektronica voor een aantal van zijn optimizers. Er is eerder nieuws geweest over optimizers waarvan is aangetoond dat ze gedurende langere tijd storing veroorzaken. Het Zweedse bureau voor elektrische veiligheid waarschuwde het bedrijf al in de zomer van 2020, toen het nog bezig was met het onderzoek dat de basis vormt voor het besluit. Volgens een woordvoerder van de fabrikant zijn deze incidenten uiterst beperkt gebleven en zijn aangepakt en opgelost zonder grote problemen te veroorzaken.
”We willen verduidelijken dat alle huidige producten zijn getest, goedgekeurd en voldoen aan de EU-regelgeving, waaronder EN61000-6-3, de EU-norm die rechtstreeks is gekoppeld aan de EMC-richtlijn.” Volgens de fabrikant worden bestaande installaties niet geraakt door deze maatregel.
”Hoewel we het niet eens zijn met deze aankondiging en deze zullen aanvechten, is de fabrikant al begonnen met de overgang naar de volgende generatie Power Optimizers, die allemaal voldoen aan EN61000-6- 3 en EN55011, de EU-norm voor karakteristieken van radiofrequente storingen”, voegde de woordvoerder eraan toe.

Bron : Swedish Electrical Safety Agency.  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

Azoren Radioamateurs stand-by voor seismische activiteit.

.

Het eiland São Jorge op de Azoren heeft in 48 uur meer dan 1800 aardbevingen ondergaan, wat tot bezorgdheid heeft geleid en de regionale regering van de Azoren ertoe heeft aangezet noodplannen op te stellen om de eilandbevolking te beschermen.

Carlos Nora CT1END, coördinator noodcommunicatie voor Portugal meldt dat een groep van negen radioamateurs in de steden Velas en Calheta werkt aan de lokale ondersteuning van noodcommunicatie via VHF/UHF-repeaters, maar ook via langeafstandsverbindingen naar Portugal op;

80M – 3.750,00 MHz. — 3.760,00 MHz. – LSB (overnacht)

40M – 7.100,00 MHz. — 7.110,00 MHz. – LSB (Overdag)

20M – 14.300,00 MHz. USB (voor buiten regio)

Deze externe activiteit wordt ondersteund door de Azoren DX-groep en de Portugese nationale vereniging REP.

Andere radioamateurs worden aangemoedigd om goed te luisteren en te voorkomen dat QRM op de bovengenoemde frequenties wordt ingezet voor noodoperaties. Dit nieuwsbericht wordt bijgewerkt zodra de situatie weer normaal is.

Bron : Noodcommunicatie · Greg, G0DUB -IARU

Vertaald en bewerkt door : DL1MKO / PA0MKO

De stoorzender “jeugdbescherming” legde de hele stad lam

Een Franse vader realiseerde zich dat zijn kinderen te veel tijd online doorbrachten. Hij wilde dit in ieder geval ‘s nachts stoppen. Hij was hierin succesvol, maar niet alleen met zijn kinderen – hij installeerde een stoorzender, die, hoewel onbedoeld, mobiele telefoons en internet in de hele stad verlamde. Hij riskeert nu gevangenisstraf, maar in ieder geval een fikse boete.

Elke dag van middernacht tot 3 uur in de Franse stad Messanges werkten de mobiele en internetdienst niet meer. Nadat een gsm-operator het probleem had gemeld aan de Agence National des Fréquences (ANFR), het telecommunicatiebureau dat verantwoordelijk is voor het beheer van het radiospectrum in Frankrijk, onthulden metingen door de radiostoringsdienst dat een stoorzender werd gebruikt om radiofrequenties in de stad te blokkeren.

Volgens een ANFR-rapport traceerde een technicus het storingssignaal naar een huis in een naburige stad, waar de huiseigenaar toegaf dat hij online een stoorzender had gekocht en deze gebruikte om zijn tienerkinderen los te koppelen.

“De verklaring was verbazingwekkend eenvoudig: de huisvader had de stoorzender geïnstalleerd om te voorkomen dat zijn tieners hun smartphones zouden gebruiken om te internetten in plaats van in slaap te vallen! Zijn kinderen waren inderdaad verslaafd geraakt aan sociale netwerken en andere toepassingen, vooral sinds de lockdown die werd opgelegd door de Covid-19-epidemie”, legt de ANFR uit in haar rapport.

Zelfs als de vader niet van plan was het internet van een hele stad af te sluiten, is het gebruik van stoorzenders ook illegaal in Frankrijk en wordt bestraft met een boete van ≤ € 30.000 of tot 6 maanden gevangenisstraf. De ANFR heeft het gebruik van de stoorzender gemeld bij de officier van justitie, die het apparaat vervolgens in beslag heeft genomen en nu onderzoek doet naar het incident.

Bron : ANFR  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO

Nieuwe afstandsrecords op de 134 GHz- en 241 GHz-banden

Op 1 en 2 maart maakten DB6NT en DK5NJ een nieuw afstandsrecord op de 134 GHz- en 241 GHz-banden. Op 134 GHz wisten ze een CW QSO te voltooien op een 157 km lang pad, het nieuwe wereldrecord op deze band.

Op 241 GHz staat het nieuwe regionale record nu op 92,8 km.

Proficiat aan beide voor deze twee historische QSO’s.

Bron : IARU  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO