• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

25e Elektronica Vlooienmarkt ‘T harde

De Veron afdeling Noord-Oost Veluwe organiseert op zaterdag 25 februari a.s. van 09:00 tot ca. 15:00 uur in Multi Functioneel Centrum (MFC) Aperloo aan de Stadsweg 27 8084 PH ‘T Harde de 25e Elektronica Vlooienmarkt.

Verkoop van: radioapparatuur, portofoons, transceivers, onderdelen, antennes, antennemateriaal, coaxkabel,LED-strips en controllers, computers, laptops & toebehoren, pluggen, batterijen, elektronica-onderdelen etc
Entree €4,- (kinderen tot 12 jaar gratis) 

Cubesat gaat een opblaasbaar antennesysteem gebruiken!

Studenten van de Universiteit van Arizona hebben hun werk aan een CubeSat-project afgerond dat later dit jaar in een lage baan om de aarde zal worden gelanceerd. Een van de innovaties die de CubeSat gaat gebruiken is opblaasbare antennetechnologie, ontwikkeld door een van de professoren astronomie van de universiteit. Aangezien voor de kleine satelliet, CatSat genaamd, een zon-synchrone baan om de aarde wordt gezocht, zal hij het grootste deel van zijn missie bij daglicht werken. Het opblaasbare antennesysteem is ontwikkeld door professor Christopher Walker, die de wetenschappelijke leiding heeft over het team. De taken van de CatSat omvatten het opvangen van RF-signalen van radio-amateurs over de hele wereld door middel van een WSPR-antenne. Deze uitzendingen worden doorgestuurd naar een ontvanger in de Biosphere 2 faciliteit van de school op de Arizona campus. CatSat zal ook hogeresolutiebeelden van de aarde verzamelen en gegevens over de ionosfeer verstrekken. Het project maakt deel uit van NASA’s CubeSat Launch Initiative.

Bron : Jack Parker, W8ISH, Amateur Radio Newsline. Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

Examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving gewijzigd!.

Examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving gewijzigd.

De Stichting Radio Examens wil je er graag op wijzen, dat er een aantal wijzigingen in de examenvragen over de voorschriften en beperkingen (de regels waaraan je je bij het zenden aan moet houden) zijn ingevoerd.
Tot nu toe waren deze vragen gebaseerd op de oude “Gebruikersbepalingen amateur­frequentiegebruik”, die al een tijd zijn vervallen en niet meer op de website van de RDI (voeger: AT) staan. Omdat er wel vragen over gingen, had de Stichting Radio Examens de oude gebruikers­bepalingen nog op de website staan voor studiedoeleinden. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen was gebaseerd op examenvragen “oude stijl”. (Hoofdstuk 13 is alleen van toepassing voor de F-examens).

Vanaf de examens van 1 maart 2023 zullen de examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving zijn gebaseerd op de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie: 18 juni 2021. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen is vernieuwd.
Verschillen met vroeger zijn er o.a. in de definitie van “radioapparaten”, het begrip Elektro­magnetische Compatibiliteit (EMC) en in de klasse van uitzending (digitale amateurtelevisie heeft de klasse van uitzending G1F, niet meer F1D). Bovendien is in de examenvragen de benaming “Agentschap Telecom” overal gewijzigd in “Rijksinspectie Digitale Infrastructuur”.

De Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 is in te zien via de website van de RDI en via de website van de Stichting Radio Examens.
Omdat de Regeling ook over het maritieme frequentiegebruik gaat en daarom veel tekst en tabellen bevat die voor radioamateurs niet van toepassing zijn, heeft de Stichting Radio Examens hiervan een samenvatting gemaakt met alleen de regels die voor radioamateurs van belang zijn.
Dit document (een pdf) kun je downloaden van de website van de Stichting Radio Examens onder menu “Informatie”. Ook de gewijzigde Studiehulp vind je daar.

Wij raden je aan om deze documenten goed te bestuderen voor je examen.

CEPT accepteert IARU-studie naar interferentie door gezamenlijk gebruik 23cm-band.

CEPT accepteert IARU-studie naar interferentie door gezamenlijk gebruik 23cm-band.

Zoals gebruikelijk heeft de IARU deelgenomen aan de meest recente SE40-vergadering van de CEPT. De SE40-projectgroep stelt het ECC-rapport op over het gezamenlijk gebruik van de 23cm-band door zendamateurs en het satellietnavigatiesysteem GALILEO.

De vergadering heeft een belangrijke door de IARU verrichte statistische studie bestudeerd en aanvaard voor opneming in het conceptrapport. Geen van de andere deelnemers heeft een dergelijke studie verstrekt. De resultaten van de studie ondersteunen het standpunt van de IARU dat interferentie op grote schaal tussen uitzendingen van radioamateurs en GALILEO-gebruikers onwaarschijnlijk is.

Het IARU-bericht is te vinden op : https://www.iaru-r1.org/2023/cept-accepts-an-iaru-study-for-the-regulatory-work-on-23cm-band-amateur-rnss-coexistence/, en het verslag van de CEPT bijeenkomst hierover op : https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2023/01/IARU-Report_SE24_108.pdf

Bron : IARU.    Vertaald en bewerkt door : DL1MKO/PA0MKO

Spaans AMSAT vliegt met GENESIS-A module op Ariane 6 raket

De GENESIS-A-module van AMSAT-EA vliegt op de eerste vlucht van de Europese Ariane 6-raket als onderdeel van de YPSAT-missie van het Europees Ruimteagentschap (ESA). YPSAT (Young Professionals Satellite) is een project dat volledig wordt uitgevoerd door jonge professionals van ESA om hen hun eerste directe ervaring te geven met het ontwerpen, bouwen en testen van satellieten voor de ruimte.

De GENESIS-A module is, samen met de YPSAT payload, gepland voor de tweede trap van de Ariane-6, met een vliegtijd van slechts ongeveer 3 uur. Wegens de beperkingen opgelegd door Ariane, de fabrikant van de draagraket, zal het uitgezonden vermogen extreem laag zijn (in de orde van mW), zodat besloten is de FT-8 te gebruiken om berichten in bakenmodus uit te zenden. Er zal echter ook een SSTV-camera worden gemonteerd om live-beelden uit te zenden, maar daarvoor is een groot antennesysteem nodig om ze te ontvangen (vergelijkbaar met EME-verbindingen).

De IARU heeft bij uitzondering transmissie op de officiële FT-8 frequenties toegestaan vanwege de korte zendtijd en het lage vermogen, wat de ontvangst zal vergemakkelijken.

De downlink frequenties zullen zijn:

Downlink FT8: 144,174 MHz EIRP, -8 dBm, Downlink SSTV: 144.550 MHz EIRP, -8 dBm

Bron : www.esa.int.      Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

OTHR’s al nummer 1 gemelde bandinbreker (Intruder)!

Nieuwe Over-the-Horizon Radar (OTHR) op Palau (Stille Oceaan).

Op het eiland Palau in de Stille Oceaan wordt momenteel een nieuwe kortegolfradar voor de Amerikaanse luchtmacht gebouwd. Dit werd eind december 2022 aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Defensie (MoD). OTHR’s (“Over-the-Horizon Radar”) staan al bovenaan de lijst van gemelde indringers op onze exclusieve HF amateurradiobanden.

De langeafstandsradar, Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar (TACMOR) genoemd, zou een bijzondere rol kunnen spelen bij het toezicht op de Chinese activiteiten in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee. Het Naval Facilities Engineering Systems Command Pacific is de aannemer van het project en het werk zal naar verwachting in juni 2026 voltooid zijn, aldus The War Zone. Volgens het rapport zal de OTHR in Palau bestaan uit een op afstand bediende zenderfaciliteit en een afzonderlijke ontvangstfaciliteit met 128 dubbelmonopole antenne-elementen. De signaalverwerking gebeurt reeds in real time in het ontvangststation. De gegevens worden vervolgens via een extern operationeel controlecentrum doorgegeven aan de Amerikaanse en geallieerde strijdkrachten.

OTHR’s staan al bovenaan de lijst van gemelde inbraken op onze exclusieve amateurradiobanden. Dit blijkt uit de uitgebreide onderzoeken van het IARU Monitoring System (IARUMS). Zoals uit de laatste statistieken voor Regio 1 blijkt, werden in november opnieuw het vaakst over-the-horizon-radars gemeld, gevolgd door uitzendingen in verschillende MIL-modi. Het zijn dit soort uitzendingen die het grootste potentieel hebben voor interferentie in onze HF-banden voor radioamateurs.

Bron : DARC.de Vertaald en bewerkt door : DL1MKO/PA0MKO

4 m band vrijgegeven in Zwitserland per 01.01.23

4 m band vrijgegeven in Zwitserland per 01.01.23

Zoals gemeld door de Zwitserse radioamateurvereniging USKA, kon na lange onderhandelingen met de nationale telecommunicatieautoriteit OFCOM een vrijgave van de 4 m-band worden bereikt.

De vergunning is geldig vanaf 1 januari 2023.

 

Het volgende is van toepassing:
Alleen radioamateurs met een HB9-vergunning mogen de band gebruiken.
Frequentiebereik: 70,0000 tot 70,0375 MHz en 70,1125 tot 70,5000 MHz.
In het bereik van 70,0375 tot 70,1125 MHz is elke uitzending verboden.                                                                                               Het maximale vermogen is 25 watt ERP.
Alle gebruikelijke modulatiesoorten zijn toegestaan. Gebruik in overeenstemming met het IARU-bandplan wordt aangemoedigd.      De band moet worden gebruikt voor directe verbindingen. Onbemande stations zoals relais en Echolink-gateways zijn niet toegestaan.   Voor op afstand bediende stations is kennisgeving aan BAKOM vereist.

Bron : USKA   Vertaald en bewerkt door : DL1MKO/DL1MKO

Beveiligingsupdates Windows 7 stopt op 10 januari 2023!!

Uitgebreid programma voor beveiligingsupdates Windows 7 stopt op 10 januari 2023

Microsoft stopt per 10 januari 2023 met het uitgebreide beveiligingsprogramma voor Windows 7 SP1 en Windows 7 Professional Edition for Embedded Systems. Verschillende edities van Windows Server 2008 worden ondersteund tot 9 januari 2024.

Op een supportpagina schrijft Microsoft dat het betalende Extended Security Update-programma voor de bovenvermelde Windows 7-systemen vanaf 8 februari 2022 zijn laatste jaar ingaat en op 10 januari 2023 definitief afloopt. Met dit programma kunnen klanten die volume licensing agreements hebben afgesloten bij Microsoft, tegen betaling langer beveiligingsupdates krijgen voor Windows 7.

Klanten die Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2 of een van deze versies voor embedded systems gebruiken in combinatie met Azure, kunnen een jaar extra betalende ondersteuning krijgen tot 9 januari 2024, in plaats van 14 februari 2023.

Met het Extended Security Update-programma kunnen gebruikers van bovenvermelde besturingssystemen langer uitgebreide beveiligingsupdates ontvangen, maar dit wel tegen betaling en in periodes van telkens een jaar. Er worden geen nieuwe functies toegevoegd aan de besturingssystemen. Ondersteuning voor het grote publiek voor Windows 7 eindigde begin 2020. Sinds 2015 werden er geen nieuwe features meer aan het OS toegevoegd.

Ook vanaf deze datum stopt Microsoft met het ondersteunen van Windows 8.1. Vanaf deze datum is het niet langer mogelijk om updates te installeren. Hierdoor worden beveiligingslekken of fouten in het besturingssysteem niet meer verholpen. Het gevolg hiervan is dat de kwetsbaarheid en hiermee het beveiligingsrisico bij het gebruik van Windows 8.1 toeneemt.

Upgrade of vervang computers die nog gebruik maken van Windows 8.1. Upgrade naar Windows 11 of wanneer het niet anders kan naar Windows 10. Mogelijk zijn sommige computers niet geschikt voor de upgrade naar Windows 11. Wanneer u deze computers toch wil behouden zijn er vaak mogelijkheden op te upgraden naar Windows 10. Microsoft biedt voor Windows 10 nog tot 14 oktober 2025 ondersteuning

Bron : o.a Tweakers.net               Bewerkt door : DL1MKO/PA0MKO

SAQ scheduled to air on World Radio Day, Feb. 13th 2023

News from
Alexander SAQ Grimeton
Grimeton Friendship Association
www.alexander.n.se

 

 

SAQ scheduled to air on World Radio Day, Feb. 13th 2023


The Alexanderson multiple antenna in the sunset.

The theme for the 12th edition of the World Radio Day, to be celebrated on February 13th 2023, is “Radio and Peace”.

SAQ is therefore scheduled to be on air, to send out a peace message to the whole world, using the unique 200kW Alexanderson alternator, from 1924, on 17.2 kHz CW.

Meer informatie is de hier te downloaden PDF