• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Deelname PI4ADH aan JOTA/JOTI

Voor de Om's die tevens scout zijn......een embleem !!

Voor de Om’s die tevens scout zijn……een embleem !!

De afdeling Helderland e.o. zal in het weekend van 16, 17 en 18 Oktober deelnemen aan het scouting evenement Jota/Joti met onze vaste groep Jutters Rainiero. Wij zullen met de Jotacross deelnemen.  Dit jaar luid het thema : “zet eens een boom op”. Het evenement zal plaats vinden in ons nieuwe onderkomen “Het Bunkerhuisje” aan de Doggersvaart 57a te Den Helder. U bent van harte welkom.

Eerste uitzending PI4ADH vanuit nieuwe locatie een feit

Eerste QSO door voorzitter Marjan PD0MAR
Eerste QSO door voorzitter Marjan PD0MAR

Het heeft even mogen duren, maar onze eerste uitzending onder PI4ADH vanaf onze nieuwe locatie heeft op vrijdagavond 18 September om 21.00uur lokale tijd plaatsgevonden. Er was lokale nieuwsmedia aanwezig van Den Helder actueel, klik op deze link voor het nieuwsartikel. Op 145.250Mhz werd CQ geroepen en  Nico (PA3EGF) gaf antwoord.

Er moet uiteraard nog steeds een hoop gebeuren maar het einde begint een beetje in zicht te komen. Zaterdag 19 September is er een DARES oefening welke vanuit het “Bunkerhuisje” gedraaid zal worden.  Tevens zal PI4ADH ondersteuning bieden en deelnemen aan het JOTA/JOTI weekend.

De crew tijdens het eerste QSO vanuit het Bunkerhuisje

De crew tijdens het eerste QSO vanuit het Bunkerhuisje

De afdeling Helderland e.o. houdt iedere vrijdag avond van 20.00 tot 24.00 verenigingsavond. In verband met de verbouwing zal er om 19.00 al iemand aanwezig zijn. Er zijn nog steeds handige handen nodig voor diverse klussen. U bent van harte welkom.

Herinvoering machtigingsgelden voor Radio Zendamateurs

Invoering vergoeding geregistreerd frequentiegebruik radiozendamateurs en maritiem
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de vergoedingen voor de registraties van radiozendamateurs en gebruikers van marifoons weer ingevoerd. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt in de Rijksbegroting.
Het tarief voor 2016 bedraagt 31 euro per registratie.
Tot en met 2015 werden de kosten voor het geregistreerde frequentiegebruik uit de algemene middelen betaald.
Het gaat hierbij om frequentiegebruik door radiozendamateurs en maritieme gebruikers (marifoongebruik).

Dat verandert vanaf 2016:

Agentschap Telecom rekent dan de kosten voor de uitvoering en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik door aan deze registratiehouders, ongeveer tachtigduizend particulieren en bedrijven. Daarmee worden de kosten ook betaald door degenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden van het agentschap. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt.

Tarief registratiehouders

Registratiehouders betalen vanaf 1 januari 2016 per registratie 31 Euro (over 2016). Dit tarief geldt voor één registratie, ongeacht het aantal apparaten. Deze vergoeding  baseert het agentschap op zijn werkzaamheden voor het geregistreerde frequentiegebruik. Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft registraties uit en houdt het gebruikersregister bij. Bovendien houdt het agentschap toezicht op het gebruik van frequentieruimte.

Voorlichting

Alle registratiehouders worden in september en oktober per brief geïnformeerd. Bij deze brief zit ook een overzicht van de registratiegegevens, met het verzoek om deze op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen, liefst voor 1 december 2015, zelf in het gebruikersregister worden doorgevoerd. Ook als niet langer meer gebruik wordt gemaakt van de registratie kan deze via het gebruikersregister worden ingetrokken. Let wel: als een registratie na 31 december 2015 wordt ingetrokken moet het bedrag van 31 Euro over 2016 worden betaald. Het gebruikersregister is te vinden op www.agentschaptelecom.nl.

Diensten doorberekenen

De rijksoverheid rekent kosten die zij maakt, zoveel mogelijk door aan de gebruikers van de betreffende dienst. Met het in rekening brengen van het tarief voor registraties sluit Agentschap Telecom aan bij dit algemene kabinetsbeleid. Overigens brengt Agentschap Telecom ook bij zijn vergunninghouders vergoedingen in rekening. In het najaar worden naar verwachting alle tarieven van Agentschap Telecom voor 2016 in de Staatscourant gepubliceerd

 

Link naar de begroting van EZ