• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

PI4VRZ/A Verenigingszender van de VRZA

De verenigingszender van de VRZA heeft de roeplettters PI4VRZ/A en zendt uit vanaf het terrein van Kootwijk Radio, te Radio Kootwijk (JO22VE). De shack van PI4VRZ/A was sinds december 2009 ondergebracht in gebouw A, het hoofdzendergebouw van het voormalige radiostation Kootwijk Radio. Helaas moest het station eind 2011 uit gebouw A vertrekken. Staatsbosbeheer, de beheerder van het terrein, heeft ons toen een nieuwe ruimte toegewezen achter het oude hotel (gebouw H), die we zelf de ‘Radiohut’ noemen. De eerste uitzending vanuit deze ruimte heeft plaats gevonden op 14 januari 2012..

Gebouw A (Kathedraal)
Gebouw A – “De Kathedraal”
(foto: Hendrik Jan PD1ANM)
Elke zaterdagmorgen vanaf 10 uur wordt door vrijwilligers een uitzending verzorgd.


Details over uitzendfrequenties, (wijze van) relayering, uitzendschema, alsmede de contactadressen en telefoonnummers kunt u vinden op de eigen website van PI4VRZ/A.

Comments are closed.