• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

25 jaar na zendstation Radio Kootwijk

Zondag 31 december 2023 was het 25 jaar geleden dat de stekker uit zendstation Radio Kootwijk ging.
In de afgelopen 25 jaar is er veel op het voormalig zenderpark gebeurd. Omroep Gelderland blikt in de documentaire ‘Van zender naar ontvanger: 25 jaar na zendstation Radio Kootwijk’ samen met oud-medewerkers, Staatsbosbeheer en inwoners terug op die tijd. Bron: Omroep Gelderland.

VRZA QSO party 2023

72 jaar bestaat de VRZA alweer. Dit jaar gaan we dat voor de 33e keer samen vieren met een QSO-party. Een party met QSO’s op de radio maar natuurlijk ook een party bij jullie in de clubshack met een eye-ball QSO.

Zoals de afgelopen jaren zullen we elkaar weer in november in de ether ontmoeten. We houden de QSO party altijd op de zondag het dichts bij de oprichtingsdatum, dit jaar op zondag 19 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd.

 

 

zondag 19 november 2023

van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd

2 meter SSB en FM

80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz

Een contestparty is geen party als er niets te eten en te drinken is. Daarom mogen alle deelnemende afdelingsstations ter waarde van maximaal € 50,– besteden aan lekkers voor de deelnemende en bezoekende OM’s en YL’s. Dit kan natuurlijk taart zijn maar misschien gaan jullie dit keer liever voor een borrelplankje en een wijntje of biertje. Voor deze versnaperingen mag je binnen een maand na de QSO party éénmalig een declaratie indienen van maximaal € 50,– bij de landelijke penningmeester.

 

 

Clubstations die een log voor de WAP contest hebben ingestuurd hebben een extra reden om mee te doen. Want als je ook je log instuurt voor de QSO party kun je volgende jaar een extra financiële bijdrage verwachten van de landelijke penningmeester.

Ik hoop dat dit jaar alle clubstations in de lucht kunnen komen zodat we onze leden de kans geven om het op de volgende pagina genoemde award te behalen

Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“33e  VRZA QSO party 2023 “

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op VHF 4 PI4… afdelingsstations van de VRZA gewerkt te hebben.

 

De afdelingsstations van de VRZA in 2023 zijn :

•      Helderland PI4ADH

•      Oost-Brabant PI4EHV

•      ‘t Gooi PI4VGZ

•      Achterhoek PI4AVG

•      Flevoland PI4FLD

•      Groningen PI4GN

•      Drenthe PI4VDR

•      Amsterdam PI4ASD

•      Emmen PI4EMN

•      Jeugdafdeling PI4RS

•      Eemland PI4RCB

•      Haaglanden PI4DHG

•      Kagerland PI4KGL

•      Noord-Limburg PI4VNL

•      Zuid-Limburg PI4ZLB

•      Twente PI4TWN

•      IJsselmond PI4YSM

•      Zuid Veluwe PI4EDE

•      Zuid-West Nederland PI4ZWN

•      PI4VRZ/A

•      PI4CQP/A

 

Voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert

Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun (luister)log binnen 4 weken insturen naar contestmanager@vrza.nl.

Van alle deelnemende afdelingstations hoop ik binnen 4 weken hun log als checklog te ontvangen.

 

73 Karin Mijnders PA2KM

contestmanager@vrza.nl

39ste Friese Elfstedencontest

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 39ste Friese elfstedencontest 2023.

Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten op zondag 19 november a.s van 11.00 uur tot 14.00 uur. (lokale tijd)

Op de 80m band, natuurlijk alleen in de contest segmenten. (3,600-3650 & 3,700-3,800MHz).

Op 2m zien we graag dat de Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes. Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken.

Mocht je willen nalezen hoe de contest in z’n werk gaat? In het reglement staat alle informatie.  En heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ’s) en hun antwoorden op: www.pi4lwd.nl

Contact voor de bezetting en organisatie: pe1cda at veron.nl

Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!

VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.

Tom PA2IP en Peter PE1CDA

Enquête Nederlandse Radioamateur.

Ingezonden artikel:

Beste mede-radioamateurs,

Ondergetekenden zijn bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van de sterk versnipperde belangenbehartiging van de Nederlandse radioamateur.

Van de rond 13 duizend radioamateurs worden er slechts zo’n 7000 vertegenwoordigd door meer dan dertig verenigingen en werkgroepen.

De ’vuist’ die de radioamateurs kunnen maken bij belangrijke zaken als de frequentieruimte, antenneplaatsings- en EMC-problematiek is dan ook beperkt. Het is tekenend dat het jaarlijkse (!) overleg met het RDI door hen voor dit jaar werd afgezegd. Radioamateurs worden niet serieus genomen en andere (commerciële) belangen hebben landelijk een grotere impact, terwijl lokale bestuurders vaak weinig sympathie voor onze antennes hebben.

Wij willen de vertegenwoordiging van de radioamateurs uit het slop trekken door de krachten te bundelen in een overkoepelende organisatie. De koepel verenigt een zo groot mogelijk aantal radio(zend)amateurs en heeft daarmee een belangrijke en krachtige stem bij overheids- en regelgevende instanties op gebieden die ons allen aangaan, zonder dat de identiteit van de afzonderlijke verenigingen en werkgroepen verloren gaat. De ‘macht van de grote getallen’ kan daarbij leiden tot effectieve lobbyinspanningen voor het behoud en de uitbreiding van radioamateurprivileges en -mogelijkheden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u in uw vereniging, verenigingsafdeling of groep aandacht zou willen geven aan de enquête over dit onderwerp die op 28 oktober, de Dag van de Radioamateur, live gaat. Graag in het verenigingsblad of op de website de enquête vermelden:

https://watwildeamateur.nl/Het is van groot belang dat zoveel mogelijk radioamateurs zich hierover kunnen uitspreken om een betrouwbaar inzicht te krijgen in wat de radioamateur wil.

Het gaat ons allen aan!

Wij hopen dat u en de andere 30+ verenigingen, groepen en organisaties die wij aanschrijven bereid zijn dit initiatief te steunen en hieraan maximale bekendheid te geven!

Namens de enquêtecommissie,

Joop PD4JO, Ron PB0ANL, Peter PJ4NX, Paul PA3DFR

Reactie VRZA bestuur:
Deze enquête is een onafhankelijk initatief, de enquêtecommissie is geen onderdeel van de VZRA.

Special stations in de CQ-WW SSB Contest komend weekend.

Komend weekend 28 oktober 2022 van zaterdagmorgen 0000 GMT tot en met zondagavond 29 oktober 2359 uur is het weer tijd voor de CQ WW SSB Contest.

Zie ook op https://www.cqww.com/

Dit is zo’n beetje de contest met de meeste deelnemers wereldwijd. Her en der worden stations opgebouwd en hoor je testen. Is er een lijst met wat te verwachten zodat we kunnen uitkijken naar een bepaalde DXCC entiteit? Ja: kijk op: https://www.ng3k.com/Misc/cqs2023.html

Verder is er natuurlijk ook nog info te vinden op de site van ‘The Italian Weekly Bulletin for Serious DXers’: https://www.425dxn.org/

Geen liefhebber van contesten, maar wel de korte golf? Dan is er zeker reden om eens op 60, 12, 17 en 30 meter te kijken of de seinsleutel (en de vaardigheden) op te poetsen, digitale modes te proberen of andere activiteiten te ontplooien.

Zo is er zaterdag ook de Dag van de Radioamateur in Zwolle: https://dvdra.veron.nl/

73, Jaap Verheul PA3DTR

Gebruik rekenmachine bij N en F examens!

Dit bericht is belangrijk voor alle examenkandidaten en opleiders.

De Stichting Radio Examens heeft van het CBR een brief ontvangen, waarin werd medegedeeld dat – na een korte overgangsperiode – alleen de nieuwe Casio rekenmachine FX-82NL mag worden gebruikt bij de examens radiozendamateur F en N; zie bijlage.
Zoals bekend, mag de kandidaat geen eigen rekenmachine meenemen in de examenzaal. Hij krijgt de rekenmachine kort voor het examen in verstrekt door het CBR en moet deze na het examen inleveren. Tot nu toe werd de Casio FX-82EX in bruikleen gegeven, maar die machine is niet meer verkrijgbaar en wordt over enige tijd bij het CBR niet meer gebruikt. Het nieuwe type is de Casio FX-82NL, een – in samenspraak met Nederlandse wiskunde- en natuurkundedocenten – speciaal voor Nederlandse middelbare scholieren ontwikkelde versie.
Opvallend aan dit type is, dat de “Is gelijk” (=) toets is vervangen door de toets “EXE”, dat de M+ en ENG toetsen ontbreken en dat er 6 geheugens zijn (A t/m F). Ook zijn de indeling van het toetsenveld en de symbolen anders. Bijgaande afbeelding toont de FX-82EX en de FX-82NL naast elkaar. Het CBR gaat ervan uit dat kandidaten vertrouwd zijn met de nieuwe machine en geeft alleen een korte instructie uit om ervoor te zorgen dat de machine voor het examen op decimale presentatie is ingesteld (bijlage).
Kandidaten die uitsluitend met hun eigen oudere machine hebben gerekend en niet bekend zijn met de Casio FX-82NL zullen mogelijk bij het examen niet uit de voeten kunnen met de nieuwe machine.
Het lijkt mij daarom van belang dat cursisten goed vertrouwd worden gemaakt met deze nieuwe machine. Docenten zouden de meest voorkomende routines, zoals het berekenen van de vervangingswaarde van parallel geschakelde weerstanden, het uitrekenen van een resonantiefrequentie, de impedantie van samengestelde schakelingen (R en C in serie, R en L in serie etc.) kunnen uitwerken en met hun cursisten kunnen oefenen. Aangezien bij de Stichting Radio Examens lang niet alle opleiders bekend zijn, verzoek ik uw hulp om deze informatie aan betrokkenen door te sturen en verder te verspreiden.

73, Henk Vrolijk PA0HPV, secretaris Stichting Radio Examens

 

 

 

 

SAQ uitzendingen op VN-dag, 24 oktober 2023

Na een lange periode van onderhoud aan het gebouw, heeft Werelderfgoed Grimeton Radio Station SAQ gepland om in de lucht te zijn op VN-dag, dinsdag 24 oktober 2023 om 17:00 CET (15:00 UTC), om een vredesboodschap uit te zenden naar de hele wereld, met behulp van de 200kW Alexanderson dynamo uit 1924, op 17,2 kHz CW.

Uitzending & YouTube Live stream

16:25 CET (14:25 UTC): Live stream op YouTube begint.

16:30 CET (14:30 UTC): Opstarten en afstellen van de Alexanderson Alternator SAQ.

17:00 CET (15:00 UTC): Uitzending van een bericht van SAQ.

Test uitzendingen

Er zullen enkele testuitzendingen zijn op maandag 23 oktober tussen 13:00-16:00 CET (11:00-14:00 UTC). Gedurende deze tijd zal SAQ kortstondig in de lucht zijn om tests en metingen uit te voeren. Uw commentaar is welkom op info@alexander.n.se.

Meer info op SAQ www.alexander.n.se