• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Sinds het Agentschap Telecom bekend heeft gemaakt om met agentschap telecom 2ingang van 2016 een jaarlijkse vergoeding van 31 euro per registratie te gaan heffen, barsten hierover in amateurland de discussies los. Goede argumenten en slechte argumenten passeren de revue en sommigen trekken hun conclusie:
“Ik ga mijn registratie opzeggen!”

Het AT heeft ons laten weten al een aantal opzeggingen om die reden binnen te hebben gekregen.

Maar let op: Besef wel de consequenties die het opzeggen van je registratie heeft. Door het AT wordt het huidige roepnamenbeleid toegepast: Heb je een roepnaam met de PA0-prefix, dan raak je je roepnaam onherroepelijk kwijt en kun je die later niet meer aanvragen. Heb je een roepnaam met een andere prefix, dan kan je die op een later tijdstip alleen nog maar terug krijgen als die niet al opnieuw is uitgegeven.

Wij willen als Commissie Machtigingszaken hier heel duidelijk over zijn om overhaaste beslissingen te voorkomen.

Weliswaar hebben wij samen met de VERON vorig jaar een nieuw roepnamenbeleid voorgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat een roepnaam voor altijd aan een persoon wordt gekoppeld en door die persoon altijd opnieuw aangevraagd kan worden, maar dat voorstel is nog niet door het AT gerealiseerd. Voor de realisatie moet het roepnamenprogramma bij het AT worden aangepast en dat zit nog in de offertefase.

Heb je nog meer vragen over de heffing van die 31 euro? Raadpleeg dan de website van het Agentschap Telecom: www.agentschaptelecom.nl.

Ga vervolgens naar ‘Radiozendamateurs’ (in het rode vak) en klik daarna geheel links op ‘Vragen en antwoorden Radiozendamateurs’. Tot slot op ‘Vragen en antwoorden registratie’.

De volledige link is:

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden-radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden

Ron PB0ANL,

Namens de Commissie Machtigingszaken

 

 

Comments are closed.