• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Gebruiksvoorwaarden website VRZA

1. De vereniging VRZA, verder te noemen: de VRZA, respecteert uw privacy als gebruiker van deze website. De VRZA traceert uw surfgedrag niet en beperkt zogeheten cookies zoveel mogelijk tot hetgeen minimaal noodzakelijk is.

2. Deze website bevat links naar andere websites. De VRZA is uiteraard niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor  de inhoud en de vormgeving van die websites. Als u doorklikt naar een andere website doet u dat op eigen risico.

3. Op de inhoud van deze website berust auteursrecht van de VRZA. De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door uzelf.
Het overnemen van inhoud van deze website in gedrukte of gedigitaliseerde vorm is alleen geoorloofd na voorafgaande toestemming (schriftelijk of via email) van de webmaster.
Korte citaten zijn toegestaan mits daaraan is toegevoegd “bron: www.vrza.nl“.

4. U kunt bestanden van deze website downloaden. Ook op deze bestanden berust auteursrecht van de VRZA. Deze bestanden zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.
Het is niet toegestaan deze bestanden verder te verspreiden of te vermenigvuldigen op welke manier (bijvoorbeeld gedrukt of digitaal) dan ook.
Voor gebruik van de bestanden bij een georganiseerde cursus is voorafgaande toestemming van het bestuur van de VRZA nodig.

5. Door het gebruiken en blijven gebruiken van deze website stemt u als gebruiker in met de hiervoor vermelde gebruiksvoorwaarden.

Bestuur VRZA, juni 2015.

Comments are closed.