• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Cursus radiozendamateur

Toegang tot de cursus

De toegang tot de cursus is sinds maandag 14 maart 2022 vrij.

De cursus

De cursus richt zich op het F-examen. De 19 hoofdstukken staan op de cursussite. De meeste hoofdstukken hebben een volledige en een verkorte versie. De volledige versie is bedoeld om te leren, de verkorte voor herhaling van de stof.

Bovendien wordt elk hoofdstuk na hoofdstuk 2 (Basiskennis) voorzien van één of meer afzonderlijke bestanden met uitgewerkte examenopgaven. Daarvoor worden 1300 à 1400 opgaven bewerkt, waarvan er nu (14 maart 2022) ruim 800 op de website staan.

De opzet van de cursus is in beginsel gericht op zelfstudie, al zijn de schrijvers zich bewust dat een goede leraar altijd beter is dan geen. De opbouw is daarom enigszins ouderwets: we bouwen de leerstof vanaf de basis op, zodat een cursist bij de echte radiohoofdstukken een “gereedschapskoffertje” heeft dat hem/haar helpt om geleidelijk dieper in de stof te duiken. Wie al het een en ander aan elektronische kennis heeft opgedaan, kan misschien hoofdstukken of delen daarvan overslaan.

Om die reden heeft elk hoofdstuk aan het begin een inhoudsopgave die de cursist met één muisklik naar een gewenst hoofdstukdeel brengt. Bovendien heeft elk hoofdstuk aan het begin een paragraaf met de titel “Wat leer je in dit hoofdstuk?”. Daarin wordt in het kort beschreven wat in dat hoofdstuk wordt behandeld.

Wie op- of aanmerkingen heeft, kan ze kwijt bij de cursusredactie: cursus(at)vrza.nl.

Voorlopig houden we ook de volledige “oude” cursus van 1999 in de lucht, maar we onderhouden hem niet. Met de nieuwe doen we dat natuurlijk wel.

Veel succes en plezier met de studie!

De cursusredactie.

Waar vind ik de cursus?

De cursus zendamateur is te vinden op https://cursus.vrza.nl/.

Voor het laatst bijgewerkt

15 maart 2022

Comments are closed.