• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Enquête Nederlandse Radioamateur

Beste mede-radioamateurs,
Ondergetekenden zijn bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van de sterk versnipperde belangenbehartiging van de Nederlandse radioamateur.
Van de rond 13 duizend radioamateurs worden er slechts zo’n 7000 vertegenwoordigd door meer dan dertig verenigingen en werkgroepen.
De ’vuist’ die de radioamateurs kunnen maken bij belangrijke zaken als de frequentieruimte, antenneplaatsings- en EMC-problematiek is dan ook beperkt. Het is tekenend dat het jaarlijkse (!) overleg met het RDI door hen voor dit jaar werd afgezegd. Radioamateurs worden niet serieus genomen en andere (commerciële) belangen hebben landelijk een grotere impact, terwijl lokale bestuurders vaak weinig sympathie voor onze antennes hebben.
Wij willen de vertegenwoordiging van de radioamateurs uit het slop trekken door de krachten te bundelen in een overkoepelende organisatie. De koepel verenigt een zo groot mogelijk aantal radio(zend)amateurs en heeft daarmee een belangrijke en krachtige stem bij overheids- en regelgevende instanties op gebieden die ons allen aangaan, zonder dat de identiteit van de afzonderlijke verenigingen en werkgroepen verloren gaat. De ‘macht van de grote getallen’ kan daarbij leiden tot effectieve lobbyinspanningen voor het behoud en de uitbreiding van radioamateurprivileges en -mogelijkheden.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u in uw vereniging, verenigingsafdeling of groep aandacht zou willen geven aan de enquête over dit onderwerp die op 28 oktober, de Dag van de Radioamateur, live gaat. Graag in het verenigingsblad of op de website de enquête vermelden:
https://watwildeamateur.nl/

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk radioamateurs zich hierover kunnen uitspreken om een betrouwbaar inzicht te krijgen in wat de radioamateur wil.
Het gaat ons allen aan!
Wij hopen dat u en de andere 30+ verenigingen, groepen en organisaties die wij aanschrijven bereid zijn dit initiatief te steunen en hieraan maximale bekendheid te geven!
Namens de enquêtecommissie,
Joop PD4JO, Ron PB0ANL, Peter PJ4NX, Paul PA3DFR

Comments are closed.