• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Aanpassing roepletterbeleid AT

Op 18 januari 2018 is het nieuwe roepletterbeleid in werking getreden. Toen waren de belangrijkste aanpassingen:

  • Een roepnaam is slechts aan één persoon uit te geven en gekoppeld.
  • Alleen een persoon waaraan een roepnaam eerder is uitgegeven kan de roepnaam opnieuw aanvragen.
  • Het is alleen mogelijk niet eerder uitgegeven roepnamen aan te vragen. Hierdoor is het mogelijk nog niet uitgegeven roepnamen in de PA0-reeks aan te vragen.

Vandaag komt het Agentschap Telecom met een paar kleine wijzigingen valt op de website van Agentschap Telecom in die nieuwe richtlijn ‘toewijzing radio-identificaties radiozendamateurs‘ te lezen.

De belangrijkste aanpassing is:

  1. Bijzondere roepletters worden uitgegeven voor de duur van het evenement.
    Dit was maximaal 28 dagen, maar is nu voor maximaal 1 jaar mogelijk.
  2. Tot 1 januari 2020 kunt u tot 3 weken van te voren bijzondere roepletters aanvragen via het klantportaal.
    Maar vanaf 1 januari 2020 kan dit via het klantportaal tot 1 dag voor aanvang van het evenement of de radiowedstrijd.

Comments are closed.