• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Algemene ledenvergadering 4 april 2020 uitgesteld

Het VRZA bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering van 4 april a.s uit te stellen.
Dit in verband met de Corona-uitbraak. Het is vervelend voor iedereen, maar het VRZA bestuur is van mening dat we geen extra risico’s in de hand willen werken. Omdat wij niet weten hoe Corona zich ontwikkelt kunnen we helaas nog geen nieuwe datum prikken.

Comments are closed.