• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Cubesat gaat een opblaasbaar antennesysteem gebruiken!

Studenten van de Universiteit van Arizona hebben hun werk aan een CubeSat-project afgerond dat later dit jaar in een lage baan om de aarde zal worden gelanceerd. Een van de innovaties die de CubeSat gaat gebruiken is opblaasbare antennetechnologie, ontwikkeld door een van de professoren astronomie van de universiteit. Aangezien voor de kleine satelliet, CatSat genaamd, een zon-synchrone baan om de aarde wordt gezocht, zal hij het grootste deel van zijn missie bij daglicht werken. Het opblaasbare antennesysteem is ontwikkeld door professor Christopher Walker, die de wetenschappelijke leiding heeft over het team. De taken van de CatSat omvatten het opvangen van RF-signalen van radio-amateurs over de hele wereld door middel van een WSPR-antenne. Deze uitzendingen worden doorgestuurd naar een ontvanger in de Biosphere 2 faciliteit van de school op de Arizona campus. CatSat zal ook hogeresolutiebeelden van de aarde verzamelen en gegevens over de ionosfeer verstrekken. Het project maakt deel uit van NASA’s CubeSat Launch Initiative.

Bron : Jack Parker, W8ISH, Amateur Radio Newsline. Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

Comments are closed.