• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

28 MHz (10m band) blijft stijgen

Propagatie op 28 MHz (10m band) blijft stijgen

Elke zondag om 10.00 uur lokale tijd wordt de “Hamburg-uitzending” uitgezonden via de relais van de Hamburg Relay Working Group, inclusief via de op 29,690 MHz in FM. De zon wordt duidelijk actiever en dus komen er steeds meer ontvangstbewijzen van stations buiten Europa. Op 20 maart bevestigde Graham, VK6RO, de Hamburg-uitzending met R5 en S5. Graham heeft zijn QTH in de buurt van Perth in West-Australië. Tijdens de laatste zonnevlekkencyclus werd de uitzending van Hamburg heel vaak bevestigd door luisteraars buiten Europa. Dit huidige succes is zeker een nog grotere stimulans voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de estafette om tijd en middelen te investeren in hun gedeelde hobby.

Het is dus zaak om de 10 meter band goed in de gaten te houden.
Bron : DARC  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO