• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Jota/Joti wederom een succes

De deelname van de afd. Helderland aan de JOTA/JOTI was weer een

Alle scouts kregen een cerificaat

Alle scouts kregen een cerificaat

gezellig succes. Dit keer zijn de scouts bij ons op bezoek geweest, om te solderen en verbinding te maken met andere scouts over de gehele wereld. Alle scouts hebben contacten gelegd met buitenlandse scouting zendstations. Er zijn verbindingen gemaakt met Queensland (Australië) Alabama (USA) Northfolk (UK) en Rusland.  We zijn geen eerste geworden maar ook geen laatste tijdens de Jotacross. Het meedoen is voor ons belangrijker dan het winnen.

Tot volgend jaar

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Sinds het Agentschap Telecom bekend heeft gemaakt om met agentschap telecom 2ingang van 2016 een jaarlijkse vergoeding van 31 euro per registratie te gaan heffen, barsten hierover in amateurland de discussies los. Goede argumenten en slechte argumenten passeren de revue en sommigen trekken hun conclusie:
“Ik ga mijn registratie opzeggen!”

Het AT heeft ons laten weten al een aantal opzeggingen om die reden binnen te hebben gekregen.

Maar let op: Besef wel de consequenties die het opzeggen van je registratie heeft. Door het AT wordt het huidige roepnamenbeleid toegepast: Heb je een roepnaam met de PA0-prefix, dan raak je je roepnaam onherroepelijk kwijt en kun je die later niet meer aanvragen. Heb je een roepnaam met een andere prefix, dan kan je die op een later tijdstip alleen nog maar terug krijgen als die niet al opnieuw is uitgegeven.

Wij willen als Commissie Machtigingszaken hier heel duidelijk over zijn om overhaaste beslissingen te voorkomen.

Weliswaar hebben wij samen met de VERON vorig jaar een nieuw roepnamenbeleid voorgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat een roepnaam voor altijd aan een persoon wordt gekoppeld en door die persoon altijd opnieuw aangevraagd kan worden, maar dat voorstel is nog niet door het AT gerealiseerd. Voor de realisatie moet het roepnamenprogramma bij het AT worden aangepast en dat zit nog in de offertefase.

Heb je nog meer vragen over de heffing van die 31 euro? Raadpleeg dan de website van het Agentschap Telecom: www.agentschaptelecom.nl.

Ga vervolgens naar ‘Radiozendamateurs’ (in het rode vak) en klik daarna geheel links op ‘Vragen en antwoorden Radiozendamateurs’. Tot slot op ‘Vragen en antwoorden registratie’.

De volledige link is:

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden-radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden

Ron PB0ANL,

Namens de Commissie Machtigingszaken

 

 

EXTRA!!! GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION

GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION

There will be a transmission with the Alexanderson VLF alternator on 17.2 kHz
on “United Nations DayOctober 24th, 2015 at 10:00 UTC (12:00 local time).

Start up and tuning from about 09:30 UTC.
This time we do not require any QSL-reports and will not verify.
There will be activity on amateur radio frequencies with the callSK6SAQ“.Grimeton_VLF_mast_row

Any of following frequencies:

– 14.035 CW
–   7.035 CW
–   7.080 SSB
–   7.050 PSK31

QSL for SK6SAQ via SK6DK or SM-bureau.
The radiostation is open to vistors 10:00-15:00 local time.
No entrance fee.

Welcome!
Also read our web site: www.alexander.n.se

Regards.          SM6NM/Lars

RADIO VOSSENJACHT AMERSFOORT

80m FoxOring

Datum:    zondag 11 okt 2015
Aanmelden:    12:30u       Start:  13:00u       Duur:    120 min

☼☺ Goed weer is besteld! ☺☼

Niet vergeten
Voor een vossenjacht is hvoset belangrijk een werkende peilontvanger met goede batterij, liniaal en kompas mee brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.

Amersfoortse vossenjachten

Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten . Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op peilvaardigheid.

Wij annuleren de vossenjacht bij:
–    windsterkte ≥ 9 Beaufort
–    hevige regen en sneeuw
–    ijzel en ijzel voorspelling
–    een weeralarm

Alleen lopen over de paden

– Alleen over de wandelpaden lopen.
– Er mag maximaal 5 meter van het pad het bos in gelopen worden.
– Bij overtreding geldt helaas een boete van € 97.

73”

Henny, Rient, Rob en Maurice
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT

Meer info? klik hier

De CQ-PA van september 2015!

cq-pa092015

De CQ-PA van september staat online!

De redactie is op zoek naar uw bijdrage voor de CQ-PA.
Heeft u een leuk artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs stuur het naar de redactie.
Maar van de CQ-PA weer een blad voor en door amateurs
Wij kunnen niet zonder U.

Namens de redactie..

klik op de foto om de CQ-PA te downloaden!!

Deelname PI4ADH aan JOTA/JOTI

Voor de Om's die tevens scout zijn......een embleem !!

Voor de Om’s die tevens scout zijn……een embleem !!

De afdeling Helderland e.o. zal in het weekend van 16, 17 en 18 Oktober deelnemen aan het scouting evenement Jota/Joti met onze vaste groep Jutters Rainiero. Wij zullen met de Jotacross deelnemen.  Dit jaar luid het thema : “zet eens een boom op”. Het evenement zal plaats vinden in ons nieuwe onderkomen “Het Bunkerhuisje” aan de Doggersvaart 57a te Den Helder. U bent van harte welkom.

Eerste uitzending PI4ADH vanuit nieuwe locatie een feit

Eerste QSO door voorzitter Marjan PD0MAR
Eerste QSO door voorzitter Marjan PD0MAR

Het heeft even mogen duren, maar onze eerste uitzending onder PI4ADH vanaf onze nieuwe locatie heeft op vrijdagavond 18 September om 21.00uur lokale tijd plaatsgevonden. Er was lokale nieuwsmedia aanwezig van Den Helder actueel, klik op deze link voor het nieuwsartikel. Op 145.250Mhz werd CQ geroepen en  Nico (PA3EGF) gaf antwoord.

Er moet uiteraard nog steeds een hoop gebeuren maar het einde begint een beetje in zicht te komen. Zaterdag 19 September is er een DARES oefening welke vanuit het “Bunkerhuisje” gedraaid zal worden.  Tevens zal PI4ADH ondersteuning bieden en deelnemen aan het JOTA/JOTI weekend.

De crew tijdens het eerste QSO vanuit het Bunkerhuisje

De crew tijdens het eerste QSO vanuit het Bunkerhuisje

De afdeling Helderland e.o. houdt iedere vrijdag avond van 20.00 tot 24.00 verenigingsavond. In verband met de verbouwing zal er om 19.00 al iemand aanwezig zijn. Er zijn nog steeds handige handen nodig voor diverse klussen. U bent van harte welkom.

Herinvoering machtigingsgelden voor Radio Zendamateurs

Invoering vergoeding geregistreerd frequentiegebruik radiozendamateurs en maritiem
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de vergoedingen voor de registraties van radiozendamateurs en gebruikers van marifoons weer ingevoerd. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt in de Rijksbegroting.
Het tarief voor 2016 bedraagt 31 euro per registratie.
Tot en met 2015 werden de kosten voor het geregistreerde frequentiegebruik uit de algemene middelen betaald.
Het gaat hierbij om frequentiegebruik door radiozendamateurs en maritieme gebruikers (marifoongebruik).

Dat verandert vanaf 2016:

Agentschap Telecom rekent dan de kosten voor de uitvoering en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik door aan deze registratiehouders, ongeveer tachtigduizend particulieren en bedrijven. Daarmee worden de kosten ook betaald door degenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden van het agentschap. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt.

Tarief registratiehouders

Registratiehouders betalen vanaf 1 januari 2016 per registratie 31 Euro (over 2016). Dit tarief geldt voor één registratie, ongeacht het aantal apparaten. Deze vergoeding  baseert het agentschap op zijn werkzaamheden voor het geregistreerde frequentiegebruik. Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft registraties uit en houdt het gebruikersregister bij. Bovendien houdt het agentschap toezicht op het gebruik van frequentieruimte.

Voorlichting

Alle registratiehouders worden in september en oktober per brief geïnformeerd. Bij deze brief zit ook een overzicht van de registratiegegevens, met het verzoek om deze op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen, liefst voor 1 december 2015, zelf in het gebruikersregister worden doorgevoerd. Ook als niet langer meer gebruik wordt gemaakt van de registratie kan deze via het gebruikersregister worden ingetrokken. Let wel: als een registratie na 31 december 2015 wordt ingetrokken moet het bedrag van 31 Euro over 2016 worden betaald. Het gebruikersregister is te vinden op www.agentschaptelecom.nl.

Diensten doorberekenen

De rijksoverheid rekent kosten die zij maakt, zoveel mogelijk door aan de gebruikers van de betreffende dienst. Met het in rekening brengen van het tarief voor registraties sluit Agentschap Telecom aan bij dit algemene kabinetsbeleid. Overigens brengt Agentschap Telecom ook bij zijn vergunninghouders vergoedingen in rekening. In het najaar worden naar verwachting alle tarieven van Agentschap Telecom voor 2016 in de Staatscourant gepubliceerd

 

Link naar de begroting van EZ

 

Zaterdag 10 oktober 2015 – 32ste Radio Onderdelen Markt Assen

We hebben dit jaar besloten om onze Radiomarkt te houden op 10 oktober 2015. We hopen met deze datum weer tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de standhouders. We rekenen weer op een grote opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en drankje.
De samenwerking met www.vitalisvlooienmarkten.nlOnderdelenmarkt_Assen is gecontinueerd. Hierdoor hebben we de toegangsprijs kunnen houden op € 3,50. Dit geeft tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden weer gehouden in de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een oppervlakte van 2500 – 3000 m2 is uitstekend verlicht / verwarmd en bevindt zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28 gelegen.

Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H.
Adres; Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD, EELDE.
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,– en ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming enz. Voor de standhouders is het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen.
De organisatie is in handen van de St. Radio Contest Groep Assen. Voor informatie en standhuur:
Eene de Weerd, PA3CEG.
tel: 0592-613557
E-mail: eenedeweerd (at) hetnet.nl  of  pa3ceg (at) hetnet.nl