• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Afdeling Handhaving van het AT vraagt om prioriteiten!

Afdeling Handhaving van het Agentschap Telecom heeft ons gevraagd welke prioriteiten zij moeten stellen bij het toezicht op het gebied van radiozendamateurs. Zij willen graag met de verenigingen VRbelangrijkZA en VERON hierover van gedachten wisselen en nodigen ons ook uit om zelf zaken die aandacht behoeven in te brengen. Met name voor dit laatste punt hebben we de hulp van alle leden van de VRZA nodig.

Zelf geeft het AT aan te willen praten over toezicht op het misbruik van o.a. PI4-roepnamen op amateurfrequenties door radiozendamateurs die geen gebruik mogen maken van die frequenties, het gebruik van te hoge vermogens en het taalgebruik, dat vaak de fatsoensnormen overschrijdt op de diverse banden, maar met name via repeaters.

Heb je aanvullingen op bovengenoemde punten of heb je een uitgesproken mening, stuur dan een email naar ondergetekende. Doe dat wel voor woensdag 18 mei 2016 zodat we deze punten tijdig kunnen inbrengen.

Namens de commissie Machtigingszaken,

Ron PB0ANL,

E-mail: pb0anl

Comments are closed.