• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

25 maart 2017 – 11e Voorjaarsbeurs Deventer

Zaterdag 25 Maart 2017 zal in “De Schalm” Dreef 1 te Deventer voor de 11e keer een grote verzamelbeurs van historische radio’s, oude technieken, grammofoonplaten, elektra en andere elektronica worden gehouden.

De N.V.H.R. zal aanwezig zijn voor reparatie en taxatie.
Het N.G.G zorgt voor de vrolijke noot.

De beurs is geopend van 9:30 tot 13:00 uur.
Toegang voor bezoekers en parkeren is gratis.

Voor meer informatie:  Aad Hoenderdos tel. 055-3014111
e-mail: aadhoenderdos@kpnplanet.nl

Reserveringen voor deelname: Wim Geldhof,
e-mail: w.f.geldhof@concepts.nl

Comments are closed.