• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022.

Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022

In de onlangs verschenen Staatscourant nummer 45605 van 4 november 2021, worden de vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom voor 2022 bekend gemaakt. Om jullie het volledig uitpluizen van deze Staatscourant en de bijlagen te besparen, geven we hieronder een samenvatting van de punten die belangrijk zijn voor ons, als radiozendamateurs.

Allereerst de kosten voor onze registratie. Deze worden verhoogd van 44 euro in 2021 naar 46 euro.

Ook de tarieven voor relaisstations stijgen. In 2022 betaal je 212 euro voor een vergunning die 3 jaar geldig is. In 2021 was dat 201 euro. Bovendien betaalt de vergunninghouder jaarlijks zogenaamde toezichtkosten. Deze kosten zijn voor 2022 vastgesteld op 83 euro per vergunning. Een verhoging van 4 euro ten opzichte van 2021.

In 2021 werden er ook toezichtkosten in rekening gebracht voor een vergunning voor een bakenzender. Het AT heeft bij nadere beschouwing dit niet realistisch gevonden en dus hoeven vergunninghouders van bakenzenders met ingang van 2022 geen toezichtkosten meer te betalen. Voor de vergunning zelf moet voor drie jaar voor een bakenzender in 2022 117 euro betaald worden.

Natuurlijk is het mooi dat het AT aan vergunninghouders van bakenzenders geen toezichtkosten meer in rekening gaat brengen, maar de toezichtkosten blijven natuurlijk wel een onderwerp van discussie in het Amateur Overleg. De verenigingen willen graag inzage hebben uit welke componenten de toezichtkosten precies bestaan en dan samen met het AT bekijken of deze naar beneden bijgesteld kunnen worden. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de toezichtkosten niet meer aan de vergunninghouders in rekening gebracht worden, maar betaald gaan worden vanuit de algemene middelen.

De kosten voor deelname aan een radiozendexamen (zowel N als F) worden met 1 euro verhoogd en gaan in 2022 72 euro bedragen.

73, Ron PB0ANL,

Voorzitter Commissie Machtigingszaken

Hierbij de link naar de Staatscourant

Comments are closed.