• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

37e Friese 11 stedencontest

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 37e Friese 11 stedencontest.

Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 21 november 2021.

Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we dit ook nu weer aanbevelen. Een (laag opgestelde) verticale rondstraler heeft meestal niet voldoende bereik voor een groot deel van Nederland. Met 2 meterband richtantennes zal de contest positief beïnvloed worden. Vorig jaar was de belangstelling flink toegenomen. We hopen elkaar ook nu weer aan te treffen.  Aan het enthousiasme zal het niet liggen, dat is ieder jaar geweldig en daar is de organisatie heel erg blij mee.

In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl.

Contact en overleg voor de bezetting van steden via pe1cda@veron.nl a.u.b.

Namens de organisatie een goede contest gewenst!

Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

 

REGLEMENT 37e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2021

Periode:            Zondag 21 november 2021,  11.00 – 14.00 uur  lokale tijd.

Banden:            80 m (contestdeel) en 2m band.     Mode: SSB en FM
Secties:

  • 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
  • 80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
  • Alle secties single band –  single transmitter.
  • (evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

 

Uitwisselen:                           Call,  Rapport + regionummer en QTH.
Punten:                                   Stations in de eigen regio : 1 punt.
Stations buiten eigen regio:   5 punten.
Buitenlandse stations:             2 punten.

Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier:        Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum Klunplaats: Bartlehiem.

Score:                Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

Logs:Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call, ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score  berekening bevatten.
De logs moeten voor 5 december 2021 binnen zijn.
E-mail:               pa2ip(at)amsat.org
Per post kan ook:  Friese Elfsteden Contest, Buorren 91,  9081 AP  Lekkum.

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Binnengekomen logs worden vermeld op: www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”
Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl

Comments are closed.