• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

23cm band WRC agendapunt

23cm band WRC agendapunt werk gaat door in CEPT

De 4e bijeenkomst van het CEPT-projectteam (CPG PTC), belast met het ontwikkelen van de CEPT-brief voor WRC23-agendapunt 9.1b over 23cm-band amateurservice en RNSS-coëxistentie vond plaats in maart 2022. De IARU R1 was aanwezig en leverde een bijdrage aan de document. Een samenvattend verslag met een beschrijving van de bijdragen en de vergaderactiviteit is op de website van de IARU R1 te vinden.

De bijeenkomst ging niet rechtstreeks over technische studies, maar over het ontwikkelen van korte rapporten en een samenvatting van de activiteiten die plaatsvinden in andere groepen waar ze worden uitgevoerd. De achtergrond is bijgewerkt, waaronder een beschrijving van het werk dat is uitgevoerd door de amateurgemeenschap in de CEPT en ITU-R met betrekking tot de resoluties 1 van de WRC-19-resolutie 774. Er zijn verdere updates geïntroduceerd om het studiewerk dat in de ITU plaatsvindt te beschrijven ‑R (WP’s 4C en 5A).

Het concept van de CEPT-briefing zal verder worden ontwikkeld naarmate technische studies evolueren in de bredere regelgevende gemeenschap, waaronder zowel de CEPT als de ITU-R. De volgende activiteit met betrekking tot dit onderwerp zal plaatsvinden in de CEPT-arena (SE40) om vooruitgang te boeken met de technische studies en het concept ECC-rapport.

Bron : IARU  Bewerkt en vertaald door DL1MKO / PA0MKO

 

Comments are closed.