• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

De Noorse Onderzoeksraad stelt 1 miljoen NKR beschikbaar voor de werving van jonge radioamateurs
In het kader van haar programma “Versterking van de digitale competentie van kinderen en jongeren en het begrip van digitale technologie”, heeft de Noorse Onderzoeksraad 1 M NKR toegewezen aan het project “Radio- en communicatietechnologie voor jongeren”. Daarmee stelt de Noorse Onderzoeksraad ruim 100.000 Euro beschikbaar voor de werving van jonge radioamateurs. Het project wordt uitgevoerd door NRRL in samenwerking met de Universiteit van Oslo. Projectleider is Torbjørn Skauli, LA4ZCA.

Technologie en wetenschap
Het project heeft tot doel de belangstelling voor technologie en wetenschap op scholen te vergroten. Het idee is om amateurradio als een soort “vrije keuze onderwerp” op de middelbare school te introduceren. Het project omvat ook het produceren van een instaplicentie. Met deze “beginnerslicentie” kunnen ook 12-13-jarigen aan de slag kunnen met amateurradio. Het voorstel voor een instaplicentie heeft brede steun gekregen in het onderwijs. Maar ook het openbaar bestuur in Noorwegen, onder meer van het Instituut voor Defensieonderzoek (FFI).

NKOM
De Noorse telecomautoriteit, NKOM, heeft duidelijke richtlijnen gekregen.  Daarmee werken ze nu aan het ontwerpen van certificaateisen en voorwaarden. Het project heeft ook een duidelijke focus op het fenomeen ‘makerspace’. Dat wil jongeren aanmoedigen om te beginnen met het bouwen van eenvoudige zenders en ontvangers. Daarom willen ze een lage vermogenslimiet van max 10W. Het doel was om een ​​lage instapdrempel voor jongeren te krijgen. En tevens de kans op verstoring te verkleinen en hoogvermogenelektronica te vermijden. Torbjørn, is hoogleraar aan de Universiteit van Oslo. Hij heeft de kans gekregen om een ​​deel van zijn werktijd voor het project te gebruiken. Hij heeft eerdere ervaring met “Code Workshops” als vrijwilliger op de school waar de kinderen leren programmeren. Een belangrijke uitdaging voor zowel programmering, makerspaces als amateurradio is om betrokken en opgeleide docenten te vinden. De SSA kijkt uit naar een interessante samenwerking met dit project.

Bron: Southgate Amateur radio News.   Vertaald en bewerkt door : DL1MKO / PA0MKO

Comments are closed.