• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Zweden verbiedt sommige optimizers!

Zweden verbiedt sommige optimizers!

Het Swedish Electrical Safety Agency heeft geoordeeld dat sommige optimizers en één omvormer niet voldoen aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC), waardoor de verkoop ervan in Zweden wordt stopgezet. De fabrikant sprak zijn verbazing uit over het verbod en beweert dat de klachten die bij de Electrical Safety Agency zijn ingediend afkomstig zijn van een handvol radio-zendamateurs.
Het bureau heeft onlangs omvormers en optimizers van elf verschillende leveranciers van PV-vermogenselektronica geïnspecteerd. Die inspecties werden uitgevoerd om te controleren of de apparatuur voldoet aan de eisen van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC,) zoals die in Zweden gelden. Het bureau constateerde dat meerdere bedrijven niet voldeden aan de huidige EMC-voorschriften in Zweden. Als gevolg hiervan werd het de fabrikanten verboden om de producten te verkopen die in het land in overtreding waren. De inspectie werd veroorzaakt door verschillende rapporten die werden ontvangen door het bureau voor elektrische veiligheid, waarin werd gezegd dat fotovoltaïsche systemen de radiocommunicatie van de politie, vliegtuigen en het leger hadden verstoord. Het verbod is van toepassing op de leverancier van vermogenselektronica voor een aantal van zijn optimizers. Er is eerder nieuws geweest over optimizers waarvan is aangetoond dat ze gedurende langere tijd storing veroorzaken. Het Zweedse bureau voor elektrische veiligheid waarschuwde het bedrijf al in de zomer van 2020, toen het nog bezig was met het onderzoek dat de basis vormt voor het besluit. Volgens een woordvoerder van de fabrikant zijn deze incidenten uiterst beperkt gebleven en zijn aangepakt en opgelost zonder grote problemen te veroorzaken.
”We willen verduidelijken dat alle huidige producten zijn getest, goedgekeurd en voldoen aan de EU-regelgeving, waaronder EN61000-6-3, de EU-norm die rechtstreeks is gekoppeld aan de EMC-richtlijn.” Volgens de fabrikant worden bestaande installaties niet geraakt door deze maatregel.
”Hoewel we het niet eens zijn met deze aankondiging en deze zullen aanvechten, is de fabrikant al begonnen met de overgang naar de volgende generatie Power Optimizers, die allemaal voldoen aan EN61000-6- 3 en EN55011, de EU-norm voor karakteristieken van radiofrequente storingen”, voegde de woordvoerder eraan toe.

Bron : Swedish Electrical Safety Agency.  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

Comments are closed.