• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

CEPT accepteert IARU-studie naar interferentie door gezamenlijk gebruik 23cm-band.

CEPT accepteert IARU-studie naar interferentie door gezamenlijk gebruik 23cm-band.

Zoals gebruikelijk heeft de IARU deelgenomen aan de meest recente SE40-vergadering van de CEPT. De SE40-projectgroep stelt het ECC-rapport op over het gezamenlijk gebruik van de 23cm-band door zendamateurs en het satellietnavigatiesysteem GALILEO.

De vergadering heeft een belangrijke door de IARU verrichte statistische studie bestudeerd en aanvaard voor opneming in het conceptrapport. Geen van de andere deelnemers heeft een dergelijke studie verstrekt. De resultaten van de studie ondersteunen het standpunt van de IARU dat interferentie op grote schaal tussen uitzendingen van radioamateurs en GALILEO-gebruikers onwaarschijnlijk is.

Het IARU-bericht is te vinden op : https://www.iaru-r1.org/2023/cept-accepts-an-iaru-study-for-the-regulatory-work-on-23cm-band-amateur-rnss-coexistence/, en het verslag van de CEPT bijeenkomst hierover op : https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2023/01/IARU-Report_SE24_108.pdf

Bron : IARU.    Vertaald en bewerkt door : DL1MKO/PA0MKO

Comments are closed.