• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

International Museum Ships weekend 1 en 2 junt 2024

Abraham Crijnssen aan de kade van Het Marinemuseum in Den Helder
In het eerste weekend van juni doet de MARAC (Marine Radio Amateur Club) voor de 2e maal vanaf de voormalige Tweede Wereldoorlog mijnenveger Abraham Crijnssen,  mee aan het  MUSEUM SHIPS WEEKEND EVENT.
We gebruiken dan als roepnaam PA38AC.

zie: https://www.tracesofwar.com/articles/2728/Escape-of-Hr-Ms-Abraham-Crijnssen.htm
Hier is  een video met het onvoorstelbare verhaal van de ontsnapping:
Het bijzondere verhaal van de Abraham Crijnssen – Marinemuseum

De Abraham Crijnssen is gerestaureerd en ligt afgemeerd aan de kade bij het Marine Museum in Den Helder.
Dit jaarlijks terugkerende event wordt georganiseerd door “The Battleship New Jersey Amateur Radio Station Group” zie voor deelnemende Stations :    Battleship New Jersey ARS – Museum Weekend Event (nj2bb.org)

Let wel, dit is geen contest maar een FUN Event zoals dit in de VS wordt genoemd!

Voor dit weekend zoeken we nog enkele operators.
We zullen met twee stations actief zijn vanaf de Abraham Crijnssen, in verschillende modes, gebruik makend van moderne transceivers vanuit de voormalige radiohut en de naastgelegen kaartenkamer.

Er wordt een EndFed gespannen over het schip en een verticale antenne achter op het schip.

Abraham Crijnssen gecamoufleerd als een tropisch eiland.

Ook als bezoeker is het mogelijk om de apparatuur te bedienen. Volgens afspraak met het Marine Museum zullen we ons hierbij houden aan de opening’s en sluitingstijd van het museum. Dit is van 10.00 tot 17.00! Heeft u interesse om als operator mee te doen op een van de dagen, zaterdag 1 of zondag 2 juni, meldt u dan aan via email: maracradio@gmail.com

Namens het bestuur van de MARAC, wordt uw deelname of bezoek, zeer op prijs gesteld.

Hans PC4E
Voorzitter MARAC

Comments are closed.