• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

150ste verjaardag van de dood van Samuel Morse

150ste verjaardag van de dood van Samuel Morse

Op 2 april 2022 was het 150 jaar geleden dat Samuel Finley Breese Morse stierf. In zijn hoofdbaan als professor in schilder- en beeldhouwkunst ontwikkelden hij en zijn student Alfred Vail halverwege de jaren 1830 zowel een coderingsproces als een bekabeld transmissieapparaat om teksten over lange afstanden te verzenden. De “proof of concept” slaagde op 4 september 1837, maar pas op 24 mei 1844 werd het eerste bericht met succes over een grotere afstand verzonden: 250 km van New York City naar Baltimore.

Het Morse-alfabet en de bijbehorende telegraaflijnen vergemakkelijkten de ontwikkeling en communicatie van de grote landmassa’s in het westen van de Verenigde Staten. De code legde ook de basis voor Marconi’s succesvolle pogingen in 1901 en 1903 om de Atlantische Oceaan via de radio te overbruggen.

Hoewel het niet meer werd gebruikt voor licentiecontroles, heeft Morse-telegrafie nog steeds veel fans in amateurradio, zelfs in het tijdperk van digitale signaaltransmissiemethoden: bijvoorbeeld vanwege de efficiëntie en de eenvoudige realisatie van een CW-signaal. Niet te vergeten: sommige voortplantingsmodi – zoals radio-aurora – kunnen vanwege hun signaalvervormingen alleen optimaal worden gebruikt in de telegrafie.

Bron : Funkamateur.  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

Zweden verbiedt sommige optimizers!

Zweden verbiedt sommige optimizers!

Het Swedish Electrical Safety Agency heeft geoordeeld dat sommige optimizers en één omvormer niet voldoen aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC), waardoor de verkoop ervan in Zweden wordt stopgezet. De fabrikant sprak zijn verbazing uit over het verbod en beweert dat de klachten die bij de Electrical Safety Agency zijn ingediend afkomstig zijn van een handvol radio-zendamateurs.
Het bureau heeft onlangs omvormers en optimizers van elf verschillende leveranciers van PV-vermogenselektronica geïnspecteerd. Die inspecties werden uitgevoerd om te controleren of de apparatuur voldoet aan de eisen van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC,) zoals die in Zweden gelden. Het bureau constateerde dat meerdere bedrijven niet voldeden aan de huidige EMC-voorschriften in Zweden. Als gevolg hiervan werd het de fabrikanten verboden om de producten te verkopen die in het land in overtreding waren. De inspectie werd veroorzaakt door verschillende rapporten die werden ontvangen door het bureau voor elektrische veiligheid, waarin werd gezegd dat fotovoltaïsche systemen de radiocommunicatie van de politie, vliegtuigen en het leger hadden verstoord. Het verbod is van toepassing op de leverancier van vermogenselektronica voor een aantal van zijn optimizers. Er is eerder nieuws geweest over optimizers waarvan is aangetoond dat ze gedurende langere tijd storing veroorzaken. Het Zweedse bureau voor elektrische veiligheid waarschuwde het bedrijf al in de zomer van 2020, toen het nog bezig was met het onderzoek dat de basis vormt voor het besluit. Volgens een woordvoerder van de fabrikant zijn deze incidenten uiterst beperkt gebleven en zijn aangepakt en opgelost zonder grote problemen te veroorzaken.
”We willen verduidelijken dat alle huidige producten zijn getest, goedgekeurd en voldoen aan de EU-regelgeving, waaronder EN61000-6-3, de EU-norm die rechtstreeks is gekoppeld aan de EMC-richtlijn.” Volgens de fabrikant worden bestaande installaties niet geraakt door deze maatregel.
”Hoewel we het niet eens zijn met deze aankondiging en deze zullen aanvechten, is de fabrikant al begonnen met de overgang naar de volgende generatie Power Optimizers, die allemaal voldoen aan EN61000-6- 3 en EN55011, de EU-norm voor karakteristieken van radiofrequente storingen”, voegde de woordvoerder eraan toe.

Bron : Swedish Electrical Safety Agency.  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO

Noorderlicht was in Nederland niet te zien van 1 tot 3 april helaas.

 

De afgelopen drie dagen is op talloze plekken op aarde het noorderlicht waargenomen. Onder meer in Denemarken, maar ook in Canada was het wonderlijke luchtverschijnsel te zien. Er was even een klein kansje dat het noorderlicht ook boven Nederland te zien zou zijn, in de nacht van woensdag op donderdag. ,,Dat zal je altijd net zien, is het precies dan bij ons bewolkt. Als het in Nederland die nacht helder was geweest, dan hadden we het noorderlicht zeker waar kunnen nemen. Of in ieder geval in de noordelijke helft van Nederland”, laat meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza weten.

Afgelopen week kwamen drie of vier zonnevlammen richting de aarde. ,,Dan verbranden statische deeltjes in de atmosfeer, die het noorderlicht creëren. Zoals de beelden van afgelopen donderdag uit Canada, dat was wel het meest spectaculaire poollicht dat je je kunt bedenken”, stelt de weerman, die de beelden deelde via Twitter. Niet getreurd, want er komen nog genoeg kansen om het luchtspektakel in ons land te aanschouwen. ,,Tot en met 2025 neemt het aantal zonnevlammen toe. We worden dan veel vaker dan anders getrakteerd op het noorderlicht.”

Dat hebben we te danken aan de activiteit van de zon. Afgelopen jaren hebben we relatief weinig zonnestormen gezien. Zo’n zonnecyclus duurt elf jaar en bereikt zijn piek in 2025. De laatste keer dat er veel zonnevlammen voorkwamen was in 2014 en 2015. ,,Het noorderlicht is dan zeker meer te zien in Nederland. De meeste kans hebben we tussen februari en april en tussen september en november. Omdat het in de zomer te lang licht is en in de winter ligt het magnetisch veld anders. ”Meestal is het noorderlicht in Nederland voornamelijk op foto’s te zien. ,,Omdat we in Nederland vrij veel lichtvervuiling hebben”, legt Van Bernebeek uit. ,,Al is het aan de noordkust wel mogelijk en bij een flinke uitbarsting zelfs in het midden van het land.” De laatste keer dat dat voorkwam was in maart 2015. ,,Maar dat het binnenkort weer gaat gebeuren is dus heel realistisch.”

Bron : Simone van Zwienen/AD.   Bewerkt door DL1MKO/PA0MKO

JWØX DX-pedition naar Spitzbergen

JWØX DX-pedition naar Spitzbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veertien Belgen en één Nederlander met Duitse callsign gaan naar Svalbard/Spitzbergen.
DX-Adventure stelde een nieuw DX-team samen en gaat van 19 tot 26 april 2022 naar het hoge noorden voor een DX-peditie.

DX-Adventure is een nieuwe uitdaging van Erik de Mey, ON4ANN en Max van Rymenant ON5UR. Begin 2021 bundelden we onze krachten en werkten we aan het nieuwe project. Al vrij snel beslisten we dat we naar de meest noordelijke bewoonbare plaats ter wereld wilden reizen: Svalbard. Het team bestaat uit 15 zeer enthousiaste radioamateurs, bijna allemaal met ervaring in het deelnemen aan, of organiseren van DX-pedities. Onder het motto ”You hear our signals, we feel the pile-up” trekken we van 19-26 april 2022 gemotiveerd richting Svalbard. Het doel is om 5 stations op te bouwen op drie verschillende locaties in Longyearbyen, de hoofdstad van Svalbard. De stations zullen op de HF-banden in verschillende modes (CW, SSB, RTTY, FT4 en FT8) werken.
Indien de condities het toelaten, trachten we 24 uur per dag actief te zijn.

Bron : JWØX.   Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO