• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

De nieuwe tabel van toegelaten frequenties en vermogens in België

Onze vlaamse collega’s van de VRA brachten ons op de hoogte van het volgende:

We hebben het genoegen u te melden dat het besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 2019 betreffende
”Frequenties, vermogens en tranmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs”
werd gepuliceerd en vandaag van kracht werd.  Het nieuwe besluit staat op de website van het BIPT te lezen.

Comments are closed.