• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Beleid Onbemande Stations

De opvolger van het “Beleid Onbemande Stations” wordt op 1 maart a.s. gepubliceerd

Het Agentschap Telecom heeft aangekondigd de “Gedragslijn Vergunningen Radiozendamateurs” op 1 maart a.s. te gaan publiceren.

Wij ontvingen vrijdag 23 februari een bericht van het AT dat de publicatie moet worden uitgesteld tot na 14 maart a.s.
Het worden dus iets meer nachtjes slapen, dan we hadden verwacht.

Deze notitie is de opvolger van het tot op heden gehanteerde document “Beleid Onbemande Stations”, een bij alle beheerders van onbemande stations bekend document, dat al jaren door het AT wordt gehanteerd.

De nieuwe “Gedragslijn” vindt zijn oorsprong in september 2014, toen de VRZA en de Veron door het AT werden uitgenodigd voor de allereerste “dialoogsessie”. Toen een nieuwe overlegvorm om tussen de geplande Amateur Overleggen door, bepaalde items extra aandacht te kunnen geven. Voor de eerste dialoogsessie, die op 11 september 2014 werd gehouden, stond de herziening van het “Beleid Onbemande Stations” op de agenda. De VRZA heeft toen het initiatief genomen een aantal belangrijke punten in te brengen. De voornaamste daarvan waren: Te strikte toetsing op het beleid, te weinig ruimte voor nieuwe soorten experimenten en de wens het beleid zoveel mogelijk techniek neutraal te maken.

Wat hiervan uiteindelijk in de nieuwe “Gedragslijn” is terug te vinden, kunnen jullie over een paar nachtjes slapen lezen!

 

73, Ron PB0ANL,

Voorzitter Commissie Machtigingszaken.

Afdeling Handhaving van het AT vraagt om prioriteiten!

Afdeling Handhaving van het Agentschap Telecom heeft ons gevraagd welke prioriteiten zij moeten stellen bij het toezicht op het gebied van radiozendamateurs. Zij willen graag met de verenigingen VRbelangrijkZA en VERON hierover van gedachten wisselen en nodigen ons ook uit om zelf zaken die aandacht behoeven in te brengen. Met name voor dit laatste punt hebben we de hulp van alle leden van de VRZA nodig.

Zelf geeft het AT aan te willen praten over toezicht op het misbruik van o.a. PI4-roepnamen op amateurfrequenties door radiozendamateurs die geen gebruik mogen maken van die frequenties, het gebruik van te hoge vermogens en het taalgebruik, dat vaak de fatsoensnormen overschrijdt op de diverse banden, maar met name via repeaters.

Heb je aanvullingen op bovengenoemde punten of heb je een uitgesproken mening, stuur dan een email naar ondergetekende. Doe dat wel voor woensdag 18 mei 2016 zodat we deze punten tijdig kunnen inbrengen.

Namens de commissie Machtigingszaken,

Ron PB0ANL,

E-mail: pb0anl

Vanaf 3 december 0.00 uur mag er op 5 MHz gewerkt worden!

Vandaag, 2 december 2015 staat het navolgende in de Staatscourant:

agentschap telecom 2Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2015, nr. WJZ/15162354, tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 in verband met het toevoegen van frequentiespectrum voor radiozendamateurs op secundaire basis en het doorhalen van de registratie bij niet voldoen door registratiehouders van de jaarlijkse vergoeding”

Deze regeling gaat in op de dag volgende op de publicatie in de Staatscourant!

Voor alle informatie klik op de LINK

5 MHz band binnenkort ook voor radiozendamateurs met een F-registratie

3 november, 2015

Binnenkort mogen radiozendamateurs met een F-registratie ook gebruik maken van de 5.350 – 5.450 kHz band (60 meter).
Deze wijzi
ging is al opgenomen in het Nationaal Frequentieplan dat gisteren in de Staatscourant is gepubliceerd.agentschap telecom 2

De band mag gebruikt worden zodra ook de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 is aangepast. Radiozendamateurs hoeven hiervoor zelf niets te doen. De wijziging is voorbereid en gaat naar verwachting binnen twee weken in. Gebruik is op secundaire basis en alleen voor radiozendamateurs met een F-registratie.

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Registratie intrekken? Let op de gevolgen!

Sinds het Agentschap Telecom bekend heeft gemaakt om met agentschap telecom 2ingang van 2016 een jaarlijkse vergoeding van 31 euro per registratie te gaan heffen, barsten hierover in amateurland de discussies los. Goede argumenten en slechte argumenten passeren de revue en sommigen trekken hun conclusie:
“Ik ga mijn registratie opzeggen!”

Het AT heeft ons laten weten al een aantal opzeggingen om die reden binnen te hebben gekregen.

Maar let op: Besef wel de consequenties die het opzeggen van je registratie heeft. Door het AT wordt het huidige roepnamenbeleid toegepast: Heb je een roepnaam met de PA0-prefix, dan raak je je roepnaam onherroepelijk kwijt en kun je die later niet meer aanvragen. Heb je een roepnaam met een andere prefix, dan kan je die op een later tijdstip alleen nog maar terug krijgen als die niet al opnieuw is uitgegeven.

Wij willen als Commissie Machtigingszaken hier heel duidelijk over zijn om overhaaste beslissingen te voorkomen.

Weliswaar hebben wij samen met de VERON vorig jaar een nieuw roepnamenbeleid voorgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat een roepnaam voor altijd aan een persoon wordt gekoppeld en door die persoon altijd opnieuw aangevraagd kan worden, maar dat voorstel is nog niet door het AT gerealiseerd. Voor de realisatie moet het roepnamenprogramma bij het AT worden aangepast en dat zit nog in de offertefase.

Heb je nog meer vragen over de heffing van die 31 euro? Raadpleeg dan de website van het Agentschap Telecom: www.agentschaptelecom.nl.

Ga vervolgens naar ‘Radiozendamateurs’ (in het rode vak) en klik daarna geheel links op ‘Vragen en antwoorden Radiozendamateurs’. Tot slot op ‘Vragen en antwoorden registratie’.

De volledige link is:

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden-radiozendamateurs/vragen-en-antwoorden

Ron PB0ANL,

Namens de Commissie Machtigingszaken