• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

AMSAT ontvangt subsidie ​​van ARDC

AMSAT ontvangt subsidie ​​van ARDC

AMSAT heeft een royale subsidie ​​ontvangen van Amateur Radio Digital Communications (ARDC) voor de ontwikkeling van een 3U spaceframe met inzetbare zonnepanelen. Dit gestandaardiseerde 3U CubeSat-ruimteframe zal dienen als het mechanische platform voor AMSAT’s Greater Orbit, Larger Footprint (GOLF) serie satellieten, evenals voor een nieuwe generatie low-Earth Orbit (LEO) FM-satellieten.

Centraal in de ontwikkeling van het 3U-ruimteframe, zal AMSAT drie vluchtklare ruimteframes bouwen voor een aankomende reeks satellieten met potentieel verbeterde vluchtcontrole, payload en communicatiemogelijkheden.

De behoefte aan een 3U-ruimteframe met inzetbare zonnepanelen gaat terug op de oorspronkelijke ontwerpvereisten voor de GOLF-satellieten die AMSAT zouden terugbrengen naar zeer elliptische banen (HEO). Het voordeel van dit programma zal satellieten voorzien van een grotere dekking en langere toegangstijden tot de gehele amateurradiosatellietgemeenschap wereldwijd.

Met dank aan Frank Karnauskas, N1UW, AMSAT VP of Development.

Bron : ARRL  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO

De Noorse Onderzoeksraad stelt 1 miljoen NKR beschikbaar voor de werving van jonge radioamateurs
In het kader van haar programma “Versterking van de digitale competentie van kinderen en jongeren en het begrip van digitale technologie”, heeft de Noorse Onderzoeksraad 1 M NKR toegewezen aan het project “Radio- en communicatietechnologie voor jongeren”. Daarmee stelt de Noorse Onderzoeksraad ruim 100.000 Euro beschikbaar voor de werving van jonge radioamateurs. Het project wordt uitgevoerd door NRRL in samenwerking met de Universiteit van Oslo. Projectleider is Torbjørn Skauli, LA4ZCA.

Technologie en wetenschap
Het project heeft tot doel de belangstelling voor technologie en wetenschap op scholen te vergroten. Het idee is om amateurradio als een soort “vrije keuze onderwerp” op de middelbare school te introduceren. Het project omvat ook het produceren van een instaplicentie. Met deze “beginnerslicentie” kunnen ook 12-13-jarigen aan de slag kunnen met amateurradio. Het voorstel voor een instaplicentie heeft brede steun gekregen in het onderwijs. Maar ook het openbaar bestuur in Noorwegen, onder meer van het Instituut voor Defensieonderzoek (FFI).

NKOM
De Noorse telecomautoriteit, NKOM, heeft duidelijke richtlijnen gekregen.  Daarmee werken ze nu aan het ontwerpen van certificaateisen en voorwaarden. Het project heeft ook een duidelijke focus op het fenomeen ‘makerspace’. Dat wil jongeren aanmoedigen om te beginnen met het bouwen van eenvoudige zenders en ontvangers. Daarom willen ze een lage vermogenslimiet van max 10W. Het doel was om een ​​lage instapdrempel voor jongeren te krijgen. En tevens de kans op verstoring te verkleinen en hoogvermogenelektronica te vermijden. Torbjørn, is hoogleraar aan de Universiteit van Oslo. Hij heeft de kans gekregen om een ​​deel van zijn werktijd voor het project te gebruiken. Hij heeft eerdere ervaring met “Code Workshops” als vrijwilliger op de school waar de kinderen leren programmeren. Een belangrijke uitdaging voor zowel programmering, makerspaces als amateurradio is om betrokken en opgeleide docenten te vinden. De SSA kijkt uit naar een interessante samenwerking met dit project.

Bron: Southgate Amateur radio News.   Vertaald en bewerkt door : DL1MKO / PA0MKO

Duitse overheid adviseert alternatief voor antivirussoftware Kaspersky te zoeken

Duitse overheid adviseert alternatief voor antivirussoftware Kaspersky te zoeken

De Duitse overheid waarschuwt organisaties voor het gebruik van antivirussoftware van de Russische fabrikant Kaspersky. Het federaal bureau voor informatiebeveiliging (BSI) raadt aan om programma’s van Kaspersky te vervangen door alternatieven.

Volgens de overheid is er vanwege de oorlog in Oekraïne een verhoogd risico op cyberaanvallen vanuit Rusland op Duitse systemen. Omdat Kaspersky van origine een Russisch bedrijf is, heeft de BSI twijfels over het vertrouwen in de betrouwbaarheid en de bescherming van de fabrikant.

“Een Russische IT-fabrikant kan zelf aanvallen uitvoeren of tegen zijn wil worden gedwongen om dat te doen”, schrijft de Duitse organisatie. “Alle gebruikers van antivirussoftware kunnen door dergelijke aanvallen worden getroffen. Vooral bedrijven en overheden met bijzondere veiligheidsbelangen en bedrijven in de vitale infrastructuur lopen gevaar.”

Of er concrete aanwijzingen zijn dat software van Kaspersky inderdaad wordt misbruikt, is niet bekend. Toch adviseert de BSI om voor de zekerheid over te stappen op alternatieve programma’s.

In Nederland werd software van Kaspersky in 2018 uitgefaseerd bij overheidsinstanties. Toenmalig minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei destijds dat het bedrijf de antivirusprogramma’s zou kunnen gebruiken voor Russische spionage. Kaspersky reageerde teleurgesteld en zei dat het bedrijf aanpassingen had aangebracht “om de integriteit van de antivirussoftware te borgen”.

Bron : Nu.nl.  Bewerkt door DL1MKO / PA0MKO

Russische amateurs uitgesloten van CQ World Wide DX-contest

Russische amateurs uitgesloten van CQ World Wide DX-contest

CQ Communications heeft besloten om stations uit Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïense Donbas-regio uit te sluiten van de CQ World Wide DX- en WPX-contesten. CQ Communications is onder andere uitgever van het blad CQ Amateur Radio en bovendien sponsor van genoemde contesten. Verbindingen met stations uit de genoemde gebieden door andere deelnemers zullen bovendien niet meetellen in hun score en ook niet als multipliers. Het besluit houdt verband met de oorlog in Oekraïne.

Overigens heeft ook de Britse radioamateurvereniging RSGB iets soortgelijks besloten. Russische en Wit-Russische radioamateurs komen momenteel niet in aanmerking voor deelname aan evenementen die worden georganiseerd of gesponsord door de RSGB.

Bronnen: CQ Communications en RSGB.   Bewerkt en vertaald door DL1MKO / PA0MKO

DNAT werpt zijn schaduw vooruit

DNAT werpt zijn schaduw vooruit

Van 25 t/m 28 augustus staan ​​de Duits-Nederlandse Amateur Radio Dagen, kortweg DNAT, gepland. De officiële opening en de uitreiking van de Gouden Antenne staan ​​gepland op vrijdag 26 augustus. “We hebben goede hoop dat dit weer kan plaatsvinden in de Katharinen-Kirche vom Schloss”, laat Jan Stadman, DJ5AN, van het organisatieteam weten. “Ook willen we op zaterdag 27 augustus weer de amateurradio rommelmarkt houden in de Schürkamphalle”, vervolgt DJ5AN. Inschrijvingen voor de rommelmarkt worden per e-mail geaccepteerd. Camping Am Badepark is beschikbaar voor kamperen van 19 t/m 29 augustus. Reserveren kan ook via e-mail. De DNAT-website zal te zijner tijd worden bijgewerkt.

De DNAT is een radioamateurevenement van radioamateurs voor radioamateurs, waarbij grensoverschrijdende menselijke contacten centraal staan. DNAT e.V. is een vereniging zonder winstoogmerk.

Bron : DARC    Bewerkt en vertaald door : DL1MKO / PA0MKO

23cm band WRC agendapunt

23cm band WRC agendapunt werk gaat door in CEPT

De 4e bijeenkomst van het CEPT-projectteam (CPG PTC), belast met het ontwikkelen van de CEPT-brief voor WRC23-agendapunt 9.1b over 23cm-band amateurservice en RNSS-coëxistentie vond plaats in maart 2022. De IARU R1 was aanwezig en leverde een bijdrage aan de document. Een samenvattend verslag met een beschrijving van de bijdragen en de vergaderactiviteit is op de website van de IARU R1 te vinden.

De bijeenkomst ging niet rechtstreeks over technische studies, maar over het ontwikkelen van korte rapporten en een samenvatting van de activiteiten die plaatsvinden in andere groepen waar ze worden uitgevoerd. De achtergrond is bijgewerkt, waaronder een beschrijving van het werk dat is uitgevoerd door de amateurgemeenschap in de CEPT en ITU-R met betrekking tot de resoluties 1 van de WRC-19-resolutie 774. Er zijn verdere updates geïntroduceerd om het studiewerk dat in de ITU plaatsvindt te beschrijven ‑R (WP’s 4C en 5A).

Het concept van de CEPT-briefing zal verder worden ontwikkeld naarmate technische studies evolueren in de bredere regelgevende gemeenschap, waaronder zowel de CEPT als de ITU-R. De volgende activiteit met betrekking tot dit onderwerp zal plaatsvinden in de CEPT-arena (SE40) om vooruitgang te boeken met de technische studies en het concept ECC-rapport.

Bron : IARU  Bewerkt en vertaald door DL1MKO / PA0MKO

 

Bericht van Agentschap Telecom “Frequenties die u tijdelijk niet mag gebruiken”

Beschikbaarheid frequenties en geplande evenementen

Als radiozendamateur bent u bij bepaalde frequentiebanden secundair gebruiker. Dit betekent dat anderen voorgaan (primaire gebruikers) en u deze gebruikers niet mag storen. Vaak zijn deze gebruikers omroepen die tijdens een evenement aan het filmen zijn. Luister daarom goed uit voordat u gaat zenden. Hieronder vindt u een overzicht van geplande evenementen. Dit helpt bij het controleren of u geen primaire gebruiker stoort.

Frequenties die u als radiozendamateur mag gebruiken

Bekijk de frequentietabel om op te zoeken welke frequenties u als zendamateur mag gebruiken.

Frequenties die u tijdelijk niet mag gebruiken

Evenement Periode Frequentie / Bandbreedte
Ronde van Drenthe zaterdag 12 maart 2022  00.00 uur
zondag 13 maart 2022 23.59 uur
2320 – 2400 MHz
Invictus Games Den Haag maandag 11 april 2022 00.00 uur
zaterdag 23 april 2022 23.59 uur
2320 – 2400 MHz